Szczerze współczujemy

kalla

 

Koleżance Aleksandrze Tumidajewicz, rodzinie i bliskim szczere wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia z powodu śmierci babci Marii Tumidajewicz składają

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

zawijas

 

Zmiany w składzie Zarządu

KOMUNIKAT!  W dniu 8 maja 2024 roku w Stowarzyszeniu odbyło się XV Walne Zebranie Członków które miało na celu między innymi odwołanie członka Zarzadu i  przeprowadzenie wyborów uzupełniających skład Zarządu . Podjęto uchwałę o odwołaniu Pana Macieja Jerzego Zubka z funcji Sekretarza oraz uchwałę zatwierdzającą wybór i powierzenie funkcji Sekretarza Pani Renacie Anieli Pyzocha . W imieniu  Członków Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "MAMY NADZIEJĘ" dziękujemy Panu Maciejowi Zubek za współpracę oraz poświęcony czas i energię dla dobra Stowarzyszenia.

Po spotkaniu członkowie odebrali  "Jasielskie Pudełka Życia" przekazane przez Fundację Mówisz-Masz . Akcja która ma na celu usprawnienie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia  została objęta Patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Przedstawicielon Fundacji Mówisz -Masz dziękujemy za przedstawienie idei akcji oraz przekazanie "Jasielskiego Pudełka Życia" dla członków Stowarzyszenia .

Zarząd Stowarzyszenia.

25.04.2024 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 25.04.2024 r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w Generatorze Nauki w Jaśle ul. Bednarska 2 o godzinie 16.00.

Jednocześnie informujemy ,że po spotkaniu o godzinie 18.00 będzie można skorzystać z zaproszenia Burmistrza Miasta Jasła na wydarzenie towarzyszące uroczystości nadania sztandaru Miasta Jasła  będzie to Koncert "Harmonia dźwięków"  w Jasielskim Domu Kultury. Karty wstępu do odbioru na spotkaniu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia.

XV Walne Zebranie Członków

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW w dniu 8 maja 2024 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.00 oraz w drugim terminie na godzinę 16.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu budynku Generatora Nauki w Jaśle ul. Bednarska 2 ( sala audytoryjna).

PORZĄDEK OBRAD:

XV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ”w dniu 8 maja 2024 roku.

• Otwarcie obrad  XV Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej.

• Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.

•Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.             

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2023r do 31.12.2023 r,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.

• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji  Sekretarza i członka Zarządu Stowarzyszenia.

• Wybór uzupełniający na członka Zarządu – Głosowanie tajne .

• Podjecie uchwały zatwierdzającej wybór członka Zarządu i powierzenie funkcji Sekretarza Stowarzyszenia.

• Wolne wnioski , dyskusja, głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.

• Zamknięcie obrad XV Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z XV Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 23.04.2024 r.

 
 

Wyjazd Termy Chochołowskie 18.04.2024r.

Informujemy, że wyjazd do Chochołowa na baseny termalne w dniu 18 kwietnia 2024r. będzie z przystanku przy ulicy Dworcowej  o godzinie  6.30 ( autokar będzie podstawiony o godzinie 6.15). Wyjazd Stowarzyszenie realizuje w ramach  zadania publicznego pod nazwą " Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków  wsparcia w formie klubów samopomocy itp.)oraz pomoc dzieciom specjalnej troski zgodnie z umową Nr GEN.8124.5.2024 z dnia 12.01.2024.jaslo herb   zawartą z Miastem Jasłem.     

Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie - dotyczy znacznego stopnia niepełnosprawności ) . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych . Ze względu na to ,że na basenach obowiązuję obuwie zamienne proszę pamiętać o zaopatrzeniu się w klapki . 

Uwaga!

*Organizator po przybyciu zgłasza się sam do Biura Obsługi Klienta wraz z listą uczestników, i oświadczeniem, odbiera zegarki i przekazuje je w autokarze grupie, kolejno przechodzi z grupą do bramek wejściowych na basen.

* Wszystkie dodatkowe dopłaty naliczą się gościom na indywidualne rachunki, nie wliczane do faktury a płatność będzie możliwa w kasach wyjściowych obiektu.

Zarząd Stowarzyszenia.

Nekrolog

róża
Z żalem zawiadamiamy,że w dniu dzisiejszym 8.04.2024 roku w godzinach porannych odeszła na wieczny spoczynek nasza koleżanka Joanna Piątkowska  mama Dawida,
wieloletni Członek Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci .
Łącząc się w żałobie po śmierci Śp. Joanny składamy wyrazy współczucia synom Dawidowi oraz  Damianowi , Rodzinie i  Bliskim.

W imieniu  Członków Stowarzyszenia  Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Informacja dotycząca uroczystości pożegnania:

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 11 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godzinie 11.30 w kaplicy na Nowym Cmentarzu w Jaśle modlitwą różańcową w intencji Zmarłej.

Msza żałobna odprawiona zostanie o godzinie 12.00.

zawijas 2

Wielkanoc 2024

 medium

Niech Wielkanoc będzie dla Was czasem radości ze wspólnego dzielenia się z bliskimi, niech jednoczy i wzmacnia Rodzinę. 

Niech nigdy nie zabraknie Wam tego co w życiu najważniejsze : zdrowia, miłości i bezpieczeństwa.

Wesołego Alleluja! 

życzy Zarząd Stowarzyszenia.

21.03.2024 r. spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na  kolejne spotkanie Stowarzyszenia , które odbędzie 21 marca 2024 r. o godzinie 16.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

Składka członkowska 2024rok

UWAGA!

Przypominamy, że z dniem 31.03.2024 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2024 rok . Zgodnie  z paragrafem 44 punkt 2  Statutu Stowarzyszenia składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia. Na podstawie Uchwały nr 4/2022 Walnego Zebrania Członków  wysokość składki członkowskiej wynosi 50,00 złotych za rok.

Składkę prosimy wpłacić na   rachunek  bankowy  Stowarzyszenia, który  prowadzony jest przez:

Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle   numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 lub w kasie Stowarzyszenia 

Zarząd Stowarzyszenia.

"JASŁO 44"

Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego "JASŁO 44",którego tematem jest 80 rocznica wysiedlenie i zburzenie naszego miasta.

Projekcja filmu odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Jaśle  11 kwietnia 2024 roku o godzinie 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

Spotkanie informacyjne w dniu 7.03.2024r.

W dniu 7.03.2024 r. w Generatorze Nauki odbyło się spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Zapoznaliśmy się z warunkami korzystania ze sroków PFRON w 2024 roku. Przedstawicielka  PCPR  pani Elżbieta Filar udzieliła nam wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Dziękujemy za merytoryczną wiedzę oraz poświęcony nam czas.

Spotkanie odbyło się w przedzień świeta Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzny, było okazją do złożenia sobie życzeń i wręczenia symbolicznych upominków.

Zarząd Stowarzyszenia.

22.02.2024r. spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na kolejne w tym miesiącu spotkanie, które odbędzie się 22.02.2024 r. ( czwartek) w Generatorze Nauki w Jaśle ul. Bednarska 2 o godzinie 16.00. w Pracowni Aktywności Społecznej.

Jednocześnie informujemy, że zaplanowane na bieżący czwartek spotkanie z przedstawicielem PCPR Jasło odbędzie się w późniejszym terminie o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Spotkanie informacyjne

Informacja !

Zapraszamy w dniu 15.02.2024r.  o godzinie 16.00 na spotkanie informacyjne  na temat świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. W spotkaniu weźmie udział zaproszony przez Stowarzyszenie  ekspert z Oddziału ZUS w Jaśle , który przedstawi zasady ubiegania się o świadczenie oraz odpowie na pytania dotyczące świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością.  Spotkanie odbędzie się w budynku GEN Jasło przy ulicy Bednsarskiej 2.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Spotkanie integracyjne 03.02.2024r.

W dniu 03.02.2024 r. odbyło się spotkanie integracyjne połączone z zabawą karnawałową. Mieliśmy możliwość Pożegnania karnawału dzięki zawartej z Gminą Jasło umowie użyczenia lokalu w Domu Ludowym w miejscowości Kowalowy. Za życzliwość i współpracę  serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Zarząd Stowarzyszenia.

11.01.2024r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Członków Stowarzyszenia w dniu 11.01.2024r. o godzinie 16.00. Spotkanie odbędzie się w Generatorze Nauki GEN przy ulicy Bednarskiej 2  w Pracowni Aktywności Społecznych.

Jednocześnie przypominamy, że składki członkowskie w wysokości 50,00 złotych za rok powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału bieżącego roku tj. do 31.03.2024r. zgodnie  z par.44 punkt 2 Statutu Stowarzyszenia. Składki można wpłacić w kasie Stowarzyszenia lub na rachunek bankowy numer : 72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 w Santander Bank Polska S.A. tytułem: " Składka członkowska za 2024 rok."

Zarząd Stowarzyszenia.

Witamy Nowy Rok 2024

e kartki nowy rok 1258s

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile chcemy  podziękować Członkom Stowarzyszenia , wolontariuszom, darczyńcom za współnie spędzony rok 2023 oraz złożyć najlepsze życzenia :

Niech w Nowym Roku świat będzie dla Was
pełen ciepła, radości i przyjaciół,
a w Waszych  sercach niech nigdy nie zabraknie
miłości i zrozumienia. Niech ten rok przyniesie Wam zdrowie , szczęście i spełni Wasze marzenia.                                                                                                                                Szczęśliwego Nowego Roku!

życzy

Zarząd Stowarzyszenia.Święta Bożego Narodzenia 2023

pobrane1

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najlepsze życzenia.                                                                       

Niech tegoroczne Święta będą jednymi z piękniejszych.

Niech wspaniała atmosfera wigilijnej nocy, zapach choinki,wyczekiwanie na pierwsza gwiazdkę i cichutko płynące dźwięki najpiękniejszych kolęd,
przyniosą chwile zadumy i wzruszenia,ale też radości wynikającej z obecności najbliższych.

W podziękowaniu za wspólnie spędzony kolejny rok pragniemy złożyć życzenia:
by nadchodzący Nowy Rok 2024 obfitował w zdrowie, życzliwość, pomyślność oraz był pełen szczęśliwych chwil.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Zarząd Stowarzyszenia.

Wigilia 2023 r.

Opłatek 2023

Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Członkowie Stowarzyszenia spotkali się w niedzielę 17 grudnia 2023 r. na corocznym "Opłatku". Spotkanie poprzedziła Msza Święta w Jasielskiej Farze. Przy wigilijnym stole podzieliliśmy  się opłatkiem , złożyliśmy sobie życzenia, przy dźwiękach kolend  miło spędziliśmy w oczekiwaniu na pierwszą wigilijną gwiazkę. Dziękujemy za wspólne spotkanie  za mijający obecny rok  Członkom Stowarzyszenia , wolontartiuszom, darczyńcom życząc radosnych Świąt Bożego Narodzenia .

Dziękujemy Miastu Jasło za finansowe wsparcie zadania publicznegojaslo herb  oraz Gminie Jasło za wsparcie naszych działań poprzez nieodpłatne użyczenie sali oraz wsparcie finansowe w ramach zadania publicznego . logo Gmina 

Andrzejki 2023

W sobotę 18 listopada 2023 roku Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół 'MAMY NADZIEJĘ"  organizowało tradycyjne " Andrzejki" w Domu Ludowym w miejscowości Kowalowy.  Dziękujemy Gminie Jasło za wsparcie naszych działań poprzez nieodpłatne użyczenie sali oraz wsparcie finansowe w ramach zadania publicznego pod nazwą "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób niepełnosporawnych  oraz starszych"  zgodnie z Umową nr OSiO.526.15.2023. logo Gmina 

 

Słowa wsparcia

kondolencje

Łącząc się w żałobie po śmierci Śp. Mieczysława Staniszewskiego składamy wyrazy współczucia oraz  przekazujemy słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach żonie Wiktorii, córce Patrycji z mężem Markiem , wnuczce Klaudii, siostrze Annie oraz Rodzinie i Bliskim.

Żegnamy Mieczysława Staniszewskiego z wielkim żalem, pokój Jej duszy.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci .

Informacja dotycząca uroczystości żałobnych któreodbędą się 14 listopada 2023 r. (wtorek): modlitwa różańcowa o godzinie 10.30 w kościele OO. Franciszkanów ,Msza święta żałobna o godzinie 11.00.

W imieniu  Członków Stowarzyszenia  Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

                                                            zawijas 2

Komunikat! 14.11.2023r. warsztaty taneczne

Informujemy ,że spotkanie z dnia 9.11.2023 r. zostało przeniesione na 14 listopada 2023r. - wtorek.  W trakcie spotkania zostaną przeprowadzone warsztaty taneczne przez pana Adama Berkowicza ,instruktora tańca,sędziego tańca towarzyskiego, posiadacza licencji sędziego Światowej Organizacji Tanecznej jest to najwyższa kategoria sędziowska. Pan Adam Berkowicz jest arbitrem na zawodach różnej rangi, na Mistrzostwach Polski kończąc. Zapraszamy na godzinę 15.15 zajęcia odbędą się w budynku GEN - duża sala audytoryjna.

Zarząd Stowarzyszenia

Wyrazy głębokiego żalu

znicz

Koleżance Annie Długosz-Kokoczka, rodzinie i bliskim szczere wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia z powodu śmierci mamy Barbary Długosz składają

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

zawijas 2

8.11.2023r. Termy Chochołowskie

Informujemy, że wyjazd do Chochołowa na baseny termalne w dniu 08.11.2023r. będzie z przystanku przy ulicy Dworcowej  o godzinie  6.15 ( autokar będzie podstawiony o godzinie 6.00). Wyjazd Stowarzyszenie realizuje w ramach  zadania publicznego pod nazwą "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób niepełnosporawnych  oraz starszych"  zgodnie z Umową nr OSiO.526.15.2023  zawartą z Gminą Jasło  logo Gmina      

Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie - dotyczy znacznego stopnia niepełnosprawności ) . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych . Ze względu na to ,że na basenach obowiązuję obuwie zamienne proszę pamiętać o zaopatrzeniu się w klapki . 

Uwaga!

*Organizator po przybyciu zgłasza się sam do Biura Obsługi Klienta wraz z listą uczestników, i oświadczeniem, odbiera zegarki i przekazuje je w autokarze grupie, kolejno przechodzi z grupą do bramek wejściowych na basen.

* Wszystkie dodatkowe dopłaty naliczą się gościom na indywidualne rachunki, nie wliczane do faktury a płatność będzie możliwa w kasach wyjściowych obiektu.

Zarząd Stowarzyszenia.

Uroczystość Wszystkich Świętych

pamiętamy

1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. W dniu pełnym nostalgii i zadumy wspominamy wszystkich, naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych. Pamiętamy o naszych Koleżankach i Kolegach ze Stowarzyszenia ,którzy odeszli do wieczności. Odwiedzamy ich groby, by zapalić na nich znicz na znak naszej pamięci.

...Nie umiera ten , kto trwa w sercach i naszej pamięci ...

listopad 2023.

Realizacja zadania publicznego

 W dniu 05.10.2023 r. została zawarta z Gminą Jasło Umowa nr OSiO.526.15.2023  na zadanie publiczne pod nazwą "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób niepełnosporawnych  oraz starszych" , wysokość  dotacji wynosi 3500,00 złotych.

Przedmiotem zadania jest organizacja 1-dniowego wyjazdu do Chochołowa na baseny termalne , dofinansowanie spotkania integracyjnego oraz spotkania "Opłatkowego".

.  logo Gmina      

08.11.2023r. Termy Chochołów

Komunikat!

Informujemy , że Stowarzysznie planuje wyjazd do Chochołowa na baseny termalne w dniu 8.11.2023 roku. Bilet zapewnia wejście bez limitu czasu , obejmuje wejście do strefy basenowej oraz  do strefy leczniczej : beczki z surową wodą siarkową i basen solankowo jodowany.Osoby zainteresowane udziałem  w wyjeździe prosimy o zgłoszenie do dnia 28 października 2023r. telefonicznie pod numer 730 131 502 lub sms zwrotny ( wyżywienie we własnym zakresie). 

Wyjazd  Stowarzyszenie realizuje w ramach zadania publicznego pod nazwą "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób niepełnosprawnych oraz starszych" dotowanego przez Gminę Jasło na podstawie umowy nr OSiO.526.15.2023.  logo Gmina

Zarząd Stowarzyszenia.

Komunikat! wycieczka 29-31.08.2023

Informacja dotycząca wycieczki na trasie Tarnowskie Góry- Gliwice- Wisła- Goczałkowice- Pszczyna w dniach 29-31 sierpnia 2023r.

Wyjazd z przystanku przy ulicy Dworcowej  o godzinie  5.00 ( autokar będzie podstawiony o godzinie 4.40) .                                                     

Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego tożsamość (dowód osobisty) oraz niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie ) , a także sporządzenie wykazu chorób przewlekłych i przyjmowanych leków. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na warunki pogodowe proszę proszę pamiętać o odpowiednim doborze odzieży. Ponieważ temperatura wewnątrz w Kopalni Srebra to  około 10 st. – pamiętajmy o ciepłej odzieży i dobrych butach (jest mokro i bywa ślisko!). Noclegi są zapewnione w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich START w Wiśle , będzie możliwość skorzystania z basenu , wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki , ręczniki są na wyposażeniu Ośrodka.

Wyjazd jest  dofinansowany ze środków PFRON - Dofinansowanie Sportu , Kultury, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych.

PFRON Logo            

Wycieczka 29-31sierpnia 2023

W dniach 29-31 sierpnia Stowarzyszenie organizuje wycieczkę której program przedstawia się następująco:

I dzień :

-Wyjazd z Jasła do Tarnowskich Gór godz. 5.00 (zbiórka godz. 4.40)

- Spotkanie z przewodnikiem godz . 10.30 następnie rozpoczynamy zwiedzanie :

Kopalni Srebra – trasa dostosowana dla osób niepełnosprawnych (I grupa), trasa z przepłynięciem łodziami (II grupa).

- Przejazd do Gliwic gdzie zwiedzamy Palmiarnię I grupya o godz.14.00 oraz II grupa 14.30.

- Przejazd do Wisły godz 16.30 - zakwaterowanie 18.30 - obiadokolacja, nocleg. - czas wolny

II dzień

-Śniadanie godz. 8.00

- następnie o godzinie 9.00  przejazd ciuchcią "Martusia" na trasie Ośrodek Sportów Paraolimpijskich "START" - Galeria Adama Małysza - Dom Adama Małysza, Klub U Bociana - wiadukt kolejowy w Wiśle Łabajowie - stara skocznia (przerwa 15min.) - Wisła Głębce Kościół z wieżą z XVIw. (przerwa 15min.) - Muzeum Aptekarstwa - Kubalonka trasy narciarskie FIS (przerwa 30 min.) - Kościół drewniany z XVIIIw.

- zwiedzanie Rezydencji Prezydenta RP godz. 12.30 i 14.00 ( II grupy)

- Obiad – 16.00

- Spacer Aleją Gwiazd Sportu , Amfiteatr Hadymy ,  czas wolny -rekreacja na obiektach Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich

- Kolacja 18.30 

III dzień:

.- Śniadanie godz. 8.00

-wykwaterowanie- godz.9.15 przejazd do Goczałkowic gdzie zwiedzamy Ogrody Kapias od godz. 10.30

- przejazd do Pszczyny 13.00 celem jest Muzeum Zamkowe, Park Zamkowy oraz zbrojownię , zwiedzanie w II grupach godz. 14.00 oraz 14.15.

- obiad, godz.17.00

- Wyjazd w drogę powrotną do Jasła godz.  18.00

 Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Zarząd Stowarzyszenia.

Wycieczka jednodniowa

Stowarzyszenie w dniu 27.07.2023r. organizuje wyjazd jednodniowy do Lusławic oraz Ciężkowic . Program wycieczki przedstawia się następująco :

- Wyjazd z przystanku przy ulicy Dworcowej o godzinie 9.00 ( autokar będzie podstawiony o godzinie 8.30) ,

- Zwiedzanie Europejskiego Centrum Muzyki  Krzysztofa Pendereckiego  w Lusławicach oraz ekspozycji multimedialnej  godzina 10.15,

- Zwiedzanie Arboretum  - godzina 11.30,

- Wyjazd do Ciężkowic -godzina 13.00

- Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ciękowicach - godzina 13.45,

- Grill  - godz. 15.30,  czas wolny na terenie Parku Zdrojowego, "Park Zdrojowy " w Ciężkowicach podzielony jest na 4 strefy: - strefę lasu i ścieżek spacerowych, - strefę relaksu dla dzieci i dorosłych, - strefę zespołu balneologii, - strefę relaksu przyrodniczego. Osoby korzystające ze strefy balneologii obowiązuje obuwie basenowe.

-  Wyjazd do Jasła około godziny 19 -tej.

Uwaga !. 

Uczestnicy posiadający stopień znaczny niepełnosprawności proszeni są o zabranie kopii orzeczenia , pozostałe osoby prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność lub pobieranie emerytury czy renty ( legitymacja ZUS lub orzeczenie  ) . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych .

Wyjazd realizowany jest w ramach zadania Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków  wsparcia w formie klubów samopomocy itp.)oraz pomoc dzieciom specjalnej troski zgodnie z umową Nr SP-I.8124.8.2023 z dnia 02.01.2023.jaslo herb

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok

W związku z  obowiązkiem  zamieszczenia w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego poniżej prezentujemy Roczne Uproszczone Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2022, które zostało zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań w dniu 29.06.2023r. Baza  sprawozdań prowadzona jest przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia w czwartek 13.07.2023r. w Generatorze Nauki o godzinie 16.00. W trakcie spotkania zapoznamy się z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadzą  przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach.

Zarząd Stowarzyszenia.

Czwartkowe spotkanie 22.06.2023r.

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia w czwartek 22.06.2023r. w Generatorze Nauki o godzinie 16.00. W trakcie spotkania pani Monika Nycz- Wasilewska  z Firmy WELLU  poprowadzi prezezntację pt. "Pielęgnacja twarzy" . W ramach prezentacji dla uczestników spotkania przewiduje się drobne upominki.

Zarząd Stowarzyszenia.

17.06.2023r. Spotkanie integracyjne

W sobotę 17.06.2023r. odbyło się spotkanie integracyjne - grill w Domu Ludowym w miejscowości Kowalowy. Mimo ,że pogoda pokrzyżowała nasze plany miło spędziliśmy czas na sali przy  muzyce tanecznej. Dziękujemy Gminie Jasło za nieodpłatne użyczenie lokalu.

Zarząd Stowarzyszenia.

Regulamin Członkowski Stowarzyszenia

Regulamin Członkowski Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół

MAMY NADZIEJĘ”

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb przyjmowania członków, prawa i obowiązki członków, zasady uczestnictwa członków w działalności stowarzyszenia, zasady, warunki i tryb utraty członkostwa Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ”, zwanego dalej: „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;

 2. wspierających;

 3. honorowych.

§ 3

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 1. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację członkowską;

 2. osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na członkostwo i złożą pisemną deklarację członkowską.

§ 4

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz osoba prawna, deklarujące pomoc finansową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską

 2. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela, wybranego przez właściwe organy osoby prawnej.

§ 5

Członkowie honorowi

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 6

Nabycie członkostwa przez członków zwyczajnych

 1. Osoba chcąca zostać członkiem zwyczajnym składa do Zarządu podpisaną deklarację członkowską.

 2. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, deklarację członkowską składają do Zarządu ich opiekunowie prawni.

 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3 Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu od dnia otrzymania deklaracji członkowskiej.

 5. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.

§ 7

Nabycie członkostwa przez członków wspierających

 1. Osoba chcąca zostać członkiem wspierającym składa do Zarządu podpisaną deklarację członkowską.

 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2 Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu od dnia otrzymania deklaracji członkowskiej.

 4. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.

 5. W przypadku przyjęcia w poczet członków wspierających, osoby prawne w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków, składają Zarządowi pisemną informację o osobie swojego przedstawiciela.

§ 8

Nabycie członkostwa przez członków honorowych

Członkowie honorowi przyjmowani są uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 9

Prawa członków zwyczajnych

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 10

Obowiązki członków zwyczajnych

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnie i terminowo opłacać składki;

d) odnosić się z szacunkiem do pozostałych członków Stowarzyszenia, budując wśród członków Stowarzyszenia atmosferę wzajemnego zaufania, koleżeństwa i bezpieczeństwa;

e) troszczyć się o dobro Stowarzyszenia i jego członków.

§ 11

Udział członków w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie

 1. Pierwszeństwo udziału w każdej formie działalności mają członkowie Stowarzyszenia.

 2. W przypadku imprez o ograniczonej liczbie miejsc decyduje kolejność zgłoszenia z zachowaniem zasady z pkt.1.

 3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim członkom Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może ograniczyć udział niektórych osób w imprezach, wydarzeniach, konferencjach i wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 4. W celu realizacji działań, o których mowa w ust. 1 Zarząd może w szczególności:

 1. uzależnić udział niektórych członków od obecności w trakcie wydarzenia co najmniej jednej osoby pełnoletniej, która będzie w pełni odpowiadać za opiekę nad danym członkiem;

 2. zobowiązać danego członka stowarzyszenia do złożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż jego stan zdrowia umożliwia mu udział w danym wydarzeniu.

§ 12

Zawieszenie członkostwa

 1. Zarząd może zawiesić członkostwo danej osoby w Stowarzyszeniu na podstawie uchwały.

 2. Zawieszenie członkostwa może nastąpić, w szczególności w przypadku:

 1. naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu;

 2. dwukrotnego nieopłacenia składki w terminie;

 3. działalności na szkodę Stowarzyszenia;

 4. naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez niewłaściwe zachowanie wobec innych członków Stowarzyszenia;

 5. braku udziału w działalności Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy, bez uzasadnionej przyczyny, przy czym każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie;

 6. złożenia przez innych członków Stowarzyszenia uzasadnionego pisemnego wniosku o zawieszenie członka .

 1. Zawieszenie następuje na czas określony od 1 miesiąca do 6 miesięcy.

 2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zawieszonego członka, Zarząd może skrócić okres zawieszenia członkostwa.

 3. Odwieszenie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, na pisemny wniosek zawieszonego członka.

 4. W okresie zawieszenia, zawieszeni członkowie nie mogą korzystać z przysługujących im praw.

  § 13

Kary dyscyplinarne

  1. Karami dyscyplinarnymi są:

   a) upomnienie;

   b) nagana.

  2. Upomnienia zwykłym członkom Stowarzyszenia udzielają członkowie Zarządu w przypadku jednorazowego braku poszanowania majątku, dobrego imienia Stowarzyszenia lub niepoprawnego zachowania w stosunku do innego członka Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia we wzajemnych relacjach powinni kierować się przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez członka Stowarzyszenia negatywnych opinii, ocen o innych członkach Stowarzyszenia i jego organach. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są zwracać się do siebie z należnym szacunkiem, za niedopuszczalne uznaje się używanie w stosunku do innych zwrotów o znaczeniu wulgarnym lub pomówienie o postępowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

§ 14

Prawa i obowiązki członków wspierających i honorowych

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15

Utrata członkostwa

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

 2. wykluczenia przez Zarząd;

 3. trzykrotnego zawieszenia członkostwa;

 4. nie złożenia przez członka wniosku o przywrócenie członkostwa w terminie 1 miesiąca od upływu okresu zawieszenia;

 5. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

 6. nie opłacania składek za okres co najmniej roku;

 7. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;

 8. śmierci członka ;

 9. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

 10. braku czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia;

 11. w pozostałych przypadkach ujętych w Statucie. Stowarzyszenia.

 1. Utratę członkostwa z przyczyn, o których mowa w ust. 1 stwierdza Zarząd w formie uchwały.

 2. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, w przypadku:

 1. rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu;

 2. działalności na szkodę Stowarzyszenia;

 3. rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez niewłaściwe zachowanie wobec innych członków Stowarzyszenia.

 4.  Wykluczenie z członkostwa nie powoduje umorzenia długu z tytułu nieopłaconych składek członkowskich , które należy uregulować w terminie 14 dni od powiadomienia o wykluczeniu z członkostwa na konto Stowarzyszenia. Dokumenty zostaną przeniesione do archiwum Stowarzyszenia i będą przechowywane przez okres 5 lat w celach podatkowych i księgowych lub przez okresy wymagane umowami projektowymi. Mogą być ewentualnie udostępnione na wniosek osoby zainteresowanej.
 5.  Od uchwał zarządu, o których mowa w ust. 2 i 3 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 6.  Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu.
 7.  Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 16

Postanowienia końcowe

     1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy       członków uprawnionych do głosowania.

      2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem przyjęcia Uchwały.

      3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Powyższy Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 6/2023 na Walnym Zebraniu Członków w dniu 06.06.2023 roku, Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.  Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia.

Komunikat! Zmiana składu Zarządu

W dniu 6 czerwca 2023 roku w Stowarzyszeniu odbyło się XIV Walne Zebranie Członków które miało na celu między innymi przeprowadzenie wyboru uzupełniającego do Zarządu . Podjęto uchwałę o przyjęciu rezygnacji Pana Jerzego Jana Górskiego z funcji Wiceprezesa oraz uchwałę zatwierdzającą wybór i powierzenie funkcji Wiceprezesa Pani Magdalenie Aldonie Górka-Lubaś . W imieniu  Członków Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "MAMY NADZIEJĘ" dziękujemy Panu Jerzemu Górskiemu za współpracę oraz poświęcony czas i energię dla dobra Stowarzyszenia.

W trakcie obrad Walnego Zebrania Członków podjęto Uchwałę nr 6/2023 dotyczącą akceptacji  Regulaminu Członkowskiego Stowarzyszenia , który obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały.

Zarząd Stowarzyszenia.

06.06.2023r. Walne Zebranie Członków

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW w dniu 6 czerwiec 2023 roku w pierwszym terminie na godzinę 15.00 oraz w drugim terminie na godzinę 15.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu budynku Generatora Nauki w Jaśle ul. Bednarska 2.

PORZĄDEK OBRAD:

XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ”w dniu 6 czerwiec 2023 roku.

• Otwarcie obrad  XIV Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej.

• Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.

•Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.             

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2022r do 31.12.2022 r,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.

• Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprezesa i członka Zarządu Stowarzyszenia.

• Wybór uzupełniający na członka Zarządu – Głosowanie tajne .

• Podjecie uchwały zatwierdzającej wybór i powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

• Wolne wnioski , dyskusja, głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.

• Zamknięcie obrad XIV Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z XIV Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 15.05.2023 r.

Nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Sejm 14 kwietnia 2023 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w tzw. ustawie covidowej, jeśli chodzi o ważność orzeczeń o niepełnosprawnościDo kiedy ważne orzeczenia po pandemii
Zmiany normują, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność do 30 września 2024 r.
Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r. Również świadczenia z pomocy społecznej i inne, które są powiązanie z orzeczeniem o niepełnosprawności, będą przyznane do nowej daty ważności orzeczenia. 

 na podstawie artykułu na  Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/samorzad/przedluzenie-waznosci-orzeczen-o-niepelnosprawnosci-zmiana,519868.html

5 maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

 

         22 05 05 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dzień Godności Osób main5 maja to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ten dzień powinien stać się szczególną okazją do refleksji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz podejmowanych przez państwo działaniach mających na celu zapewnienie tym osobom możliwości korzystania z praw i wolności człowieka i obywatela na zasadzie równości z innymi. To dobra okazja na przemyślenie otaczającej nas rzeczywistości i wyjątkowo uważne wsłuchanie się w postulaty osób z niepełnosprawnościami dotyczące barier, które spotykają w codziennym życiu.

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych potwierdziła prawo osób z niepełnosprawnościami do pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowania ich przyrodzonej godności, lecz za deklaracjami na poziomie prawa międzynarodowego powinny iść realne działania na poziomie krajowym.

Równości brakuje w dostępie do edukacji, pracy, opieki zdrowotnej, realnego wsparcia psychologicznego i finansowego, a także systemu opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, reprezentacji, edukacji antydyskryminacyjnej, promowania dostępności, dostępu do mieszkalnictwa…

Na podstawie artykułu ze strony Biuletyn Informcji Publicznej RPO dalsza część artykułu :

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/5-maja-dzien-walki-z-dyskryminacja-ozn-dzien-godnosci-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna

Termy Chochołowskie - informacja

UWAGA!

W związku z małą ilości osób chętnych do udziału w wyjeździe na baseny termalne do Chochołowa w dniu 19.04.2023r.  wyjazd zostaje odwołany. Realizacja nastapi w terminie późniejszym po wcześniejszym uzgodnieniu na spotkaniu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia.

Wielkanoc 2023

kartka świateczna

Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem siły w pokonywaniu trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość. Wesołego Alleluja!!!

Życzy Zarząd Stowarzyszenia.

Strona 1 z 9