logo

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok

W związku z  obowiązkiem  zamieszczenia w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego poniżej prezentujemy Roczne Uproszczone Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2022, które zostało zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań w dniu 29.06.2023r. Baza  sprawozdań prowadzona jest przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zarząd Stowarzyszenia.

0001 20230002 SPR0003 20220004 20220005 20220006 2022

0007 20220008 2022

eu