Życzymy Wesołych Świąt

święta

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim spokoju , radości , a czas spędzony w rodzinnym gronie niech będzie czasem pozytywnych refleksji, wytchnienia i zadowolenia ze wspólnie spędzonych chwil.

Wesołych Świąt życzy Zarząd Stowarzyszenia.

 

Spotkanie wigilijne 12.12.2020

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia , z tej okazji  Stowarzyszenie organizuje w dniu 12.12.2020r. Spotkanie Opłatkowe dla Członków Stowarzyszenia  w formie cateringu ze względu na obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19. W niedzielę 13.12.2020r.odbędzie się  Msza święta w kościele FARA  Jasło  o godzinie 12.15  w intencji Członków Stowarzyszenia.  

Spotkanie jest  realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie  umową                                    SP-I.8124.8.2020 zawartą w dniu  10.01.2020 r.  zostało dofinansowane w kwocie 6000,0 złotych.jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Życzenia do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin przekazał prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Pokaż zdjęcie: mężczyzna z Zespołem Downa na tla niebieskiego nieba i słoneczników

Szanowni Państwo,
dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Obchody te inspirują do działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz lepszego zrozumienia problematyki niepełnosprawności.
W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych akcentujemy nasze zobowiązanie do osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie zintegrowanego społeczeństwa, skoncentrowanego na problemach ludzi. Zwiększmy nasze starania, by umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw człowieka i pełnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, zawodowym.

Z okazji tego święta wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia osobistej pomyślności oraz zrealizowania marzeń i planów. Niech wsparcie najbliższych mobilizuje do aktywności, a życzliwość i zrozumienie innych ludzi towarzyszą na co dzień, pozwalając z nadzieją spoglądać w przyszłość.

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes zarządu PFRON

 

Roczne sprawozdania z działalności za 2019 rok

W związku z  obowiązkiem  zamieszczenia w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności  Stowarzyszenia za rok 2019 zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

1. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego

Czytaj więcej...

Informacja o Projekcie

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle zaprasza do udziału w Projekcie pod nazwą :
„Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych .
Beneficjent: Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar, ul. Floriańska 18,
38-200 Jasło
Szczegółowe informacje na stronie projektu www: https://terapiajaslo.org.pl/ w zakładce Projekt.
tel. 13 440 63 33
załącznik do pisma

6.09.2020 - wycieczka do Sanoka

Informacja!

W dniu 6 października 2020 roku Stowarzyszenie organizuje wyjazd jednodniowy do Sanoka. Planujemy zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Muzeum Historyczne - Zamek Królewski w Sanoku.   Planowany wyjazd z przystanku przy ulicy Dworcowej     o godzinie  7.30 , ( autokar będzie podstawiony o godzinie 7.15) .                                                                                                                                    - zwiedzanie Muzeum Historycznego w Sanoku godz. 9.30 ,                                                                                                                                              - czas wolnyw godzinach  11.00-12.30 ,                                                                                                                                                                            - obiad o godzinie 13.00,                                                                                                                                                                                                  -  zwiedzanie Skansenu godz. 14.00 - 16.00 , następnie powrót do Jasła.

Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie ). Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na warunki pogodowe proszę proszę pamiętać o odpowiednim doborze odzieży. Wyjazd jest  realizowany w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło. Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie      z awartą umową  Nr SP-I.8124.8.2020 z dnia  10.01.2020 r. zostało dofinansowane w kwocie 6000,0 złotych.jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.

 

XI Walne Zebranie Członków w dniu 21.08.2020 r.

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawcze w dniu 21 sierpnia 2020 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.00 oraz w drugim terminie na godzinę 16.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu świtlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4  przy ulicy Wincentego Pola 9. 

PORZĄDEK OBRAD:

XI Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 21 sierpnia 2020 roku..

• Otwarcie obrad  XI  Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad , sprawdzenie prawomocności oraz przypomnienie sposobu głosowania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2019 r do 31.12.2019 r,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.

• Przedstawienie i omówienie Regulaminu członkowskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję",

• Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu.

• Wolne wnioski .

• Zamknięcie obrad  XI Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z  XI  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 7 sierpnia 2020 r.

 

Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych 2020 r.

Warsztaty żeglarskie 2020 .

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną. Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej

11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
tel. 87 428 58 98
www.sail-mazury.pl

Terminy:
1. 10 sierpnia – 23 sierpnia 2020 r.

2. 24 sierpnia – 6 września 2020 r.

3. 14 września – 27 września 2020 r.

4. 28 września – 11 października 2020 r. 

5. 12 października – 25 października 2020 r.

6. 3 listopada – 16 listopada 2020 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na patent żeglarza jachtowego.

Czytaj więcej...

Spotkanie integracyjne "Przystanek Kwiatowa"

Informacja ! 

Stowarzyszenie  w dniu  1 sierpnia 2020 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 22.00 planuje zorganizować spotkanie integracyjne - grill na terenie ośrodka rekreacyjnego "Przystanek Kwiatowa" przy ulicy Kwiatowej w Jaśle . Zgłoszenie udziału proszę kierować telefonicznie pod nr 730131502 do 30 lipca 2020r.(czwartek) włącznie.  Dojazd na spotkanie we własnym zakresie .

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia. 

Wyrazy współczucia - kondolencje

rr2Koledze Zbigniewowi Gardule ,żonie Małgorzacie , Rodzinie i bliskim  wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty Józefa Garduły składają:

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

30.06.2020 r. Termin opłacania składek członkowskich

Przypominamy, że z dniem 30.06.2020 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2020 rok  zgodnie  z Uchwałą nr 5/2019  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia .  Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia. 

Ze względu na  sytuację epidemiologiczną składki prosimy wpłacić na   rachunek  bankowy  Stowarzyszenia, który  prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle   numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 .

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Wielkanoc 2020

WielkanocNiech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego jednoczy i niesie nową nadzieję , da siłę w pokonywaniu obecnych trudności oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy

Zarząd Stowarzyszenia.

"Można odejść na zawsze ,by stale być blisko"

znicz                                       

Kondolencje.

Wyrazy szczerego współczucia oraz słowa wsparcia dla koleżanki Danuty Szlachty z powodu śmierci Mamy Genowefy Król składają:

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

Zagrożenie epidemiologiczne

KOMUNIKAT!

W związku z wprowadzeniem  stanu zagrożenia epidemiologicznego spotkania Stowarzyszenia zostają zawieszone do odwołania.

Zarząd Stowarzyszenia.

8 marzec 2020 Dzień Kobiet

 womens day
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam, żebyście zawsze czuły się wyjątkowe i szczęśliwe! Dużo radości, uśmiechu, dobrych chwil w życiu, spełnienia marzeń, miłości, sukcesów i życzliwych ludzi wokół siebie!
       życzy   ZARZĄD STOWARZYSZENIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nie umiera ten ,kto trwa w pamięci żywych"

mi
Z głębokim bólem zawiadamiamy,że w dniu 2.03.2020 roku odszedł na wieczny spoczynek nasz Kolega Mieczysław Fałat ,
Współzałożyciel i Członek Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

Żegnamy Miecia z wielkim żalem.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci .
Pokój Jego duszy.

Łącząc się w żałobie po śmierci Śp. Mieczysława składamy wyrazy współczucia żonie Annie , Rodzinie oraz Bliskim.
W imieniu  Członków Stowarzyszenia  Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

różaInformacja dotycząca uroczystości żałobnych:

Uroczystości pożegnania Mieczysława Fałata  odbędą się w dniu 5 marca 2020 r. / czwartek/ w Kaplicy Cmentarnej w Osobnicy.                O godzinie 13:30 zostanie odprawiony różaniec w intencji Zmarłego. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 14:00 .

W dniu dzisiejszym (4.03.2020 r.) o godzinie 18:00 odprawiona zostanie modlitwa  różańcowa  w Kaplicy Cmentarnej w Osobnicy.

 

05.03.2020 r. Termy Chochołowskie

Komunikat !

W dniu 05.03.2020 r.( czwartek) Stowarzyszenie planuje zorganizować jednodniowy wyjazd na baseny Termalne w Chochołowie. Bilet zapewnia wejście bez limitu czasu , obejmuje wejście do strefy basenowej w tym 1  sauna fińska , 1 grota solna oraz wejście do strefy leczniczej : beczki z surową wodą siarkową i basen solankowo jodowany. Wyżywienie we własnym zakresie .Wyjazd realizowany jest w ramach zadania publicznego dotowanego  przez Miasto Jasło. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe prosimy o zgłoszenie do dnia 27.02.2020 r.  telefonicznie pod nr 730 131 502 lub na adres poczty elektonicznej : mamynadzieje@ wp.pl .

Do dyspozycji osób z niepełnosprawnością obiekt zapewnia: 

* szatnię dla osób niepełnosprawnych - na wózkach

* bezpłatne wypożyczenie wózków inwalidzkich do poruszania się na basenie 

* Maszynę  Panda- która pomoże w usprawnieniu przemieszczania się osób na wózkach z jednego do kolejnego basenu- po wcześniejszym zgłoszeniu ratownictwu o potrzebie. 

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacja !

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle , ul. Szkolna 25, pok.312, tel. 13 443 68 19.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje , że w 2020 roku realizuje program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" finansowany ze środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnopsrawnych posiadających orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności .

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

Czytaj więcej...

20.01.2020 Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy

w najbliższy piątek  24.01.2020 r. na spotkanie Stowarzyszenia . Spotkanie odbędzie sie w lokalu przy ulicy W. Pola 3. o godzinie 17.00.

Do odbioru będą karty wstępu na koncert dla Seniorów "LATA 20-te, LATA30-te" , który odbędzie się 25 stycznia 2020 r. o godzinie 18.00        w Jasielskim Domu Kultury.

Zarząd Stowarzyszenia.

Komunikat ! zmiana rachunku bankowego

 Zarząd Stowarzyszenia informuje , że w dniu 17.01.2020 r. zmianie uległ numer rachunku bankowego .                                                                      Obecnie rachunek bieżący  Stowarzyszenia prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle ,                                                numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 . Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na wskazany rachunek.

Zarząd Stowarzyszenia.

Nowy Rok 2020

2020

 

 

Wszelkiej pomyślności i zmian tylko na lepsze. Wielu pięknych, szczęśliwych chwil, uśmiechu oraz sił i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych przez siebie celów. Nowy Rok niech przyniesie spełnienie nadziei i oczekiwań, zaś życie codzienne przysporzy radości oraz satysfakcji.                                                                                                            Wszystkiego najlepszego w 2020 roku życzy

Zarząd Stowarzyszenia.

Boże Narodzenie 2019

choinka

Niech Święta Bożego Narodzenia
Będą czasem spokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie najbliższych
oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2020 przyniesie wszelką pomyślność
i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Zarząd Stowarzyszenia.

Informacja - Spotkanie Opłatkowe 2019

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia , z tej okazji  Stowarzyszenie organizuje Spotkanie Opłatkowe dla Członków Stowarzyszenia  wraz z rodzinami w  niedzielę 15 grudnia 2019 roku .Spotkanie poprzedzi  Msza święta w kościele FARA  Jasło  o godzinie 12.15 . Następnie zapraszamy na tradycyjny obiad wigilijny w  Domu parafialnym przy ul. Farnej 2. Spotkanie jest  realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło.jaslo-herb

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 7.12.2019 r. pod numerem telefonu 730 131 502 .

 

Zarząd Stowarzyszenia.

Program badań przesiewowych -spotkanie informacyjne

Zapraszamy na  spotkania informacyjne w dniu 26.11.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 17.00 na temat programu badań przesiewowych raka jelita grubego prowadzonych przez Szpital Specjalistyczny Pro - Familia w Rzeszowie.  Rak jelita grubego staje się coraz większym problemem współczesnego społeczeństwa, z tego powodu od 4 lat prowadzone są badania przesiewowe aby zminimalizować ryzyko jego wystąpienia. Szpital Specjalistyczny Pro – Familia prowadzi wspomniany program już 4 rok, przez ten okres udało się przebadać ponad 3200 osób. Badania są bezpłatne, wykonywane w krótkim znieczuleniu ogólnym, kierowane do osób w grupie wiekowej 50 - 65 lat. Badaniem mogą być objęte również osoby od 40 roku życia jeśli w rodzinie ktoś chorował lub choruje na raka jelita grubego.Badania są wykonywane w ramach środków Ministerstwa Zdrowia i RPO Województwa Podkarpackiego.Na spotkaniu poruszone zostaną tematy dlaczego należy się badać , jakie są przyczyny występowania raka jelita grubego, gdzie można się zbadać i jak skorzystać z darmowych badań w ramach narodowego programu przesiewowego rata jelita grube. W zależności od grupy podczas spotkania wyświetlana jest krótka prezentacja żeby zobrazować wszystkie poruszane tematy. Następnie  przechodzimy do swobodnych i nurtujących pytań, które ze względu na specyfikę badania zawsze się pojawiają . Zachęcamy do zapozanania się z proponowanym temetem.

Zarząd Stowarzyszenia.

IV Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia  do udziału w ochodach  IV Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych . Poniżej zamieszczamy treść zaproszenia , które otrzymaliśmy od Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle  organizatora imprezy.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle

ma zaszczyt zaprosić

Na uroczyste obchody IV Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Jasielskiego

które odbędą się 29 listopada 2019 roku o godz. 10:00

Program imprezy:

Czytaj więcej...

15.10.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na kolejne spotkanie Stowarzyszenia w dniu 15.10.2019 r. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ulicy W. Pola 3 o godzianie 17.00. 

Zarząd Stowarzyszenia.

25.10.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy

na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 17.00 w lokalu przy ulicy W. Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

12.10.2019 r. Wycieczka Kielce - Świętokrzyska Polana

Komunikat !

Wycieczka Kielce - Świetokrzyska Polana w dniu 12.10.2019 r. Informujemy, że wyjeżdżamy z przystanku przy ulicy Dworcowej obok Zespołu Szkół Zawodowych, zbiórka o godzinie 5.50  planowany odjazd godzina 6.00.Proszę zabrać dokumenty poświadczające stopień niepełnosprawności lub legitymację emeryta . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony autokar z windą .  Wyjazd realizowany jest w ramach zadania publicznego dotowanego przez Powiat Jasielski

Plan wycieczki :

1. Zbiórka godz. 5.50.

2. Wyjazd z Jasła do Zagnańska -Świętokrzyska Polana  godzina 6.00.

3. Zwiedzanie: Świetokrzyska Polana - Oceanika , Świętokrzyskie w miniaturze godzina 10.00.

4. Obiad godzina 12.00.

5. Wyjazd do Kielc o godzinie 12.45 na trasie zwiedzamy - Dąb Bartek , Kadzielnię.

6.Godzina 15.00 Geopark w Kielcach –Ekspozycja stała -epoki geologiczne na Ziemi ,  kapsuła czasu „Podróż do wnętrza ziemi” wykonana w technice 5D.

7. Wyjazd z Kielc do Jasła przewidziany jest na godzinę 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

4.10.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na jesienne spotkanie Stowarzyszenia w dniu 04.10.2019 r. o godzinie 17.00 . Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

Łączymy się w żałobie i smutku

r1

 Koleżankom Beacie Radoniewicz i Marcie Rączka oraz Rodzinom  i Bliskim wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty Bronisława Sekundy składają:

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

Informacje dotyczące uroczystości żałobnych :

Uroczystość pożegnania odbędzie się w dniu 02.10.2019r. w Sanktuarium św. Antoniego kościół o.o. Franciszkanów , rozpocznie się  o godzinie 12.30 modlitwą różańcową w intencji Zmarłego. Msza św. Żałobna odprawiona zostanie o godzinie 13:00 .

W dniach 30.09.2019 oraz  01.10.2019 r. o godzinie 17:00 zostanie odprawiona modlitwa różańcowa w Kaplicy przy ul. Metzgera 11  w Jaśle (Zakład Pogrzebowy "KALLA").

.

zawijas 2

 

VIII Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Komunikat!
 Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do udziału w XVIII Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej organizowanej przez Caritas  Jasło  w dniu  28 września 2019 r. (sobota) . Spartakiadę poprzedzi Msza Święta w kościele Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 10:00 , następnie część oficjalna oraz rywalizacje sportowe odbędą się w Zespole Szkół Miejskich nr 3. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

  Zarząd Stowarzyszenia. 

"Lecznicza flora Bieszczad"

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w dniach 20-21-22 września 2019 roku  realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Lecznicza Flora Bieszczad", dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Partnerem Zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

Przygotowaniem do realizacji zadania  była zorganizowanaw dniu 30.08.2019 r prelekcja „Zioła pomagają wracać do zdrowia”  w Czytelni Regionalnej  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle ., kolejnym etapem jest 3 dniowy wyjazd do Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego "Uroczysko" w Zwierzyniu. Zwiedzimy  również Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach : Ogród Biblijny , Park Miniatur Centrum Kultury Ekumenicznej .  W Ośrodku  zostaną  zrealizowane warsztaty przyrodniczo-zielarskie, przeprowadzone przez pracownika  Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach . Kolejny dzień  realizacji to warsztaty  fotograficzno -  kulinarne  -„Leśna Kuchnia”- (warsztaty + ognisko ) których realizację przewidujemy na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne , zaś  rekreacyjne przeprowadzone zostaną  nad Zalewem Solińskim - rejs statkiem po Zalewie Solińskim. W trakcie realizacji zadania będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna ,która posłuży do przygotowania wystawy w Czytelni Regionalnej MBP .

Zadanie zostanie  omówione na najbliższym spotkaniu Stowarzyszenia .     logo ROPS

Zarząd Stowarzyszenia.                                                      

 

Wycieczka 6-7.09.2019 r.

Komunikat !

Do Zakopanego wyjeżdżamy 6.09.2019 r. z przystanku przy ulicy Dworcowej obok Zespołu Szkół Zawodowych, zbiórka o godzinie 4.45 planowany odjazd godzina 5.00.Proszę zabrać dokumenty poświadczające stopień niepełnosprawności lub legitymację emeryta . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony autokar z windą . Ponieważ pierwszy posiłek planowany jest około godziny 18.00 prosimy zaopatrzyć się w suchy prowiant. W czasie korzystania ze strefy basenowej  Parku Wodnego Bania w Białce Tatrzańskiej wymagane jest obuwie zamienne , w przypadku długich włosów obowiązuje czepek . Ze względu na zmienne warunki pogodowe proszę uwzględnić ciepłą odzież. Program wycieczki przewiduje przejazd trasą po słowackiej stronie Tatr ,dlatego proszę wziąć kilka euro na drobne wydatki. Nastąpiły zmiany w realizacji programu  - wjazd na Morskie Oko będzie o godzinie 9.00 , następnie Białka Tatrzańska .

Zarząd Stowarzyszenia.

6-7 września 2019 r. Wycieczka Zakopane -Białka Tatrzańska-Ludźmierz.

W dniach 6-7 września 2019 r. Stowarzyszenie organizuje wycieczkę do Zakopanego -Białki Tatrańskiej - Ludźmierza. Program wyjazdu przedstawia się następująco :

 -Wyjazd z Jasła do Zakopanego godz. 5.30 - 6.00 (dokładny czas wyjazdu zostanie podany w informacji sms)

- Białka Tatrzańska godz . 10.00-14.30 (4,5 godz.)

- Zakwaterowanie w  Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym ZNP godz.  15.30 

- Obiadokolacja godz 16.00

- Wyjazd nad Morskie Oko  około godziny 17,00

- Powrót do Zakopanego na nocleg .

II dzień

 -Śniadanie godz. 800

 - Zwiedzamy Zakopane : spacer po Krupówkach 9-11.00

 - Przejazd doliną Popradu  11.30 - 15.00

- Obiad 15.30

-  Zwiedzanie  Sanktuarium Maryjngo w Ludźmierzu   do godziny 17.00

 -Planowany przyjazd do Jasła godz.2200 .

"Zioła pomagają wracać do zdrowia"

Stowarzyszenie  wraz z Partnerem zadania Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle zapraszają na spotkanie „Zioła pomagają wracać do zdrowia” z Jolantą Miklar, farmaceutką, dietetyczką i zielarką.Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia (piątek) 2019 r. o godzinie 17.00  w MBP w Jaśle ul. Kołłątaja 1.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Lecznicza Flora Bieszczad", dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Partnerem Zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

Zarząd Stowarzyszenia.                                                                                                                                                                     logo ROPS

Realizacja inicjatywy "START W EKONOMIĘ"

INFORMACJA dotycząca realizacji inicjatywy "START W EKONOMIĘ"

 W dniach 22-23.08.2019r. Stowarzyszenie realizuje dwudniowy wyjazd do Solca Zdroju oraz Bałtowa w ramach inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej na mocy umowy zawartej z Operatorem Programu Grantowego Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

 Wyjeżdżamy  z przystanku przy ulicy Dworcowej obok Zespołu Szkół Zawodowych, zbiórka o godzinie 7.30 planowany odjazd godzina 8.00. Proszę zabrać dokumenty poświadczające stopień niepełnosprawności lub legitymację emeryta . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony autokar z windą . Ponieważ pierwszy posiłek planowany jest około godziny 19.00 prosimy zaopatrzyć się w suchy prowiant. W czasie korzystania z Basenów Mineralnych w Solcu Zdroju wymagane jest obuwie zamienne , w przypadku długich włosów obowiązuje czepek . Dopuszcza  się korzystanie z własnych wózków inwalidzkich przez osoby z niepełnosprawnością po uzgodnieniu z Obsługą obiektu. Prosimy zapoznać się z regulaminem .

Zarząd Stowarzyszenia.

belka dol 201o305

Solec Zdrój - Regulamin basenów rekreacyjnych oraz basenu solankowo-siarczkowego

W związku z planowanym wyjazdem w dniu 22.08.2019 r. na baseny mineralne do Solca Zdroju : basen rekreacyjny oraz basen solankowo -siarczkowy uczestników wyjazdu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami . Szczegóły pod na stronie :  http://www.basenymineralne.pl/gallery/Regulamin2017.pdf

Zarząd Stowarzyszenia.

"Start w Ekonomię"

belka gora 201o992

INFORMACJA !

W zwiazku  z realizacją projektu pod nazwą "START w EKONOMIĘ" w dniach 22-23 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie organizuje wyjazd 2-dniowy do Solca Zdroju oraz Bałtowa .

 Plan i krótka charakterystyka inicjatywy :

Czytaj więcej...

Zawiadomienie

Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość ,
 że w dniu 12.08. 2019 roku nagle odeszła na wieczny spoczynek 
 Przewodnicząca Stowarzyszenia "Tęcza" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie  Pani Ewa Zawilińska - Olech.
Rodzinie , Bliskim  oraz Członkom Stowarzyszenia "Tęcza" składamy wyrazy szczerego współczucia .
 
zawijas
 Modlitwy różańcowe rozpoczną się  14.08.2019 roku o godz. 12.30 w Kaplicy Cmentarnej w Skołyszynie. Msza Święta Żałobna odbędzie się o godz. 13.00.
Zarząd Stowarzyszenia.

02.08.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00. Spotkanie odbedzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

Zarząd Stowarzyszenia.

Strona 3 z 8