23.07.2021r. Walne Zebranie Członków

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawczo-wyborcze w dniu 23 lipca 2021 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.00 oraz w drugim terminie na godzinę 16.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej  Inkubator HELP-DESK przy ulicy Staszica 7 ( I piętro).

PORZĄDEK OBRAD:

XII Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 23 lipca 2021 roku.

• Otwarcie obrad  XII  Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie proponowanego porządku obrad .

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

•  Wybór Komisji Skrutacyjnej .

•  Przyjęcie porządku obrad .

• Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

• Przedstawienie  przez Prezesa Zarządu  sprawozdania z działalności programowej za 4 letnią kadencję oraz sprawozdania  finansowego za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

• Przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2020 r do 31.12.2020 r,  

   - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za okres 4 letniej kadencji,

   - udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.

• Przedstawienie i przegłosowanie  zmian w statucie Stowarzyszenia.

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie.

• Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.

• Wybory Zarządu -głosowanie tajne :

     - zgłaszanie kandydatów,

     - ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

• Podjęcie uchwały zatwierdzajacej nowy Zarząd.

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika ds. zawierania umów  między Stowarzyszeniem , a członkami Zarządu.

• Wolne wnioski , dyskusja , głosowanie nad wnioskami.

• Zamknięcie obrad  XII Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z  XII  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 8 lipca 2021 r.

15.07.2021 r. Krynica Zdrój i Tylicz

Informacja!

W dniu 15 lipca 2021 roku Stowarzyszenie organizuje wyjazd jednodniowy do Krynicy Zdroju oraz Tylicza. W Krynicy Zdroju planujemy zwiedzić Wieże widokową do której prowadzi ponad kilometrowa scieżka przyrodniczo-edukacyjna w koronie drzew oraz centrum Krynicy Zdroju - deptak, natomiast w Tyliczu Golgotę i dróżki  Maryjne.

Informujemy, że wyjeżdżamy z przystanku przy ulicy Dworcowej obok Zespołu Szkół Zawodowych, zbiórka o godzinie 6.45  planowany odjazd godzina 7.00.  Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie )lub legitymacji emeryta/rencisty. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na warunki pogodowe proszę proszę pamiętać o odpowiednim doborze odzieży.

Plan wycieczki:     

Czytaj więcej...

Przystanek Kwiatowa

Zapraszamy

na spotkanie integracyjne w dniu 3.07.2021 roku ( sobota) , spotkanie odbędzie na obiekcie "Przystanek Kwiatowa" o godzinie 16.00.

Ze względu na to, że obiekt rekreacyjny znajduje się na terenie miasta Jasła Stowarzyszenie nie zapewnia dojazdu.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

11.06.2021r. Spotkanie Stowarzyszenia

Komunikat!

Po długiej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 zapraszamy w najbliższy piątek tj. 11.06.2021 r. na spotkanie Stowarzyszenia . Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ul. Wincentego Pola 3 o godzienie 17.00  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Informator 2021

Informacja !

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością.

W publikacji zebrano  najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisano m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze.  Informator wyjaśnia także, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników, omówiono  zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty. Przybliżono również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez internet, bez wychodzenia z domu.

Publikacja dostępna jest na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

Zachęcamy do zapozmania się z w/w publikacją.

Zarząd Stowarzyszenia.

Wyrazy szczerego żalu

Róże

Koleżance Annie Skocz , rodzinie i bliskim wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Męża składają

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia "Mamy Nadzieję".

zawijas 2

Przypominamy !

Uwaga!

Przypominamy, że z dniem 30.06.2021 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2021 rok . Zgodnie  z paragrafem 43 Statutu Stowarzyszenia składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia. 

Ze względu na  sytuację epidemiologiczną składki prosimy wpłacić na   rachunek  bankowy  Stowarzyszenia, który  prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle   numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 .

Zarząd Stowarzyszenia.

Warsztaty żeglarskie 2021

Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników: 

zakwaterowanie w pokojach 2-3-4 osobowych z łazienkami, wyżywienie całodzienne, sprzęt żeglarski, instruktorzy, pomoce naukowe.

Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,
we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.Miejsce:
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
tel. 87 428 58 98
www.oczymazur.pl  Terminy:
1. 29 czerwca – 12 lipca 2021 r.

2. 14 lipca – 27 lipca 2021 r.

3. 29 lipca – 11 sierpnia 2021 r.

4. 13 sierpnia – 26 sierpnia 2021 r. 

5. 21 września – 4 października 2021 r.

6. 6 października – 19 października 2021 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na patent żeglarza jachtowego.

Czytaj więcej...

Wielkanoc 2021

Święta                                                   Wesołego Alleluja!

Na czas radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych życzymy ,by Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyniosły nadzieję  i spokój.

Życzymy również dobrego zdrowia i wielu sił do podejmowania codziennych wyzwań oraz wiary w lepszą przyszłość.

Wesołych Świąt !

Zarząd Stowarzyszenia.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet  życzymy naszym Paniom wszystkiego najlepszego , a przede wszystkim miłości i życzliwości płynącej ze strony najbliższych. Życzymy by pamiętano i doceniano Wasz trud, codzienną pracę, poświęcenie i troskę o innych. Niech uśmiech gości na Waszych twarzach , a wszystko co piękne i wymarzone spełnia się każdego dnia roku.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

NGO 

27 lutego osoby związane z  tzw. trzecim sektorem obchodzą swoje święto – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych ,organizacje te działają      w różnych obszarach, wspierają osoby wykluczone społecznie, poszukujące pracy, niepełnosprawne, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury.      Światowy Dzień NGO ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych w kraju i na całym świecie . To doskonała okazja do zapoznania się z działalnością NGO-sów w środowisku lokalnym. W tym dniu dziękujemy  organizacjom pozarządowym za współpracę , a członkom Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" za pracę wykonaną na rzecz naszego społeczeństwa. 

Zarząd Stowarzyszenia

15 lutego rusza akcja rozliczenia PIT za 2020 rok

Rozliczając PIT za 2020 rok prosimy o przekazanie 1% podatku na naszą organizację wpisując KRS 0000442715

PIT

Informujemy ,że akcja składania zeznań rocznych PIT za 2020 r. rozpocznie się już 15 lutego br. i  potrwa do końca kwietnia ,  na rozliczenie się z podatku mamy więc ponad dwa miesiące. Szybkie i sprawne rozliczenie ułatwi usługa „Twój e-PIT”, jaką oferuje podatnikom Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to najprostsze rozwiązanie  ponieważ gotowe zeznanie jest udostępnione na stronie podatki.gov.pl. Drugi sposób to system e-Deklaracje, który wymaga bezpośredniego uzupełnienia danych przez podatnika , można skorzystać również z tradycyjnych papierowych formularzy. W przypadku  korzystania z rozliczeń elektronicznych, termin na zwrot podatku wyniesie 45 dni i zaczyna się począwszy od dnia 15 lutego . W przypadku innych metod rozliczeń niż elektroniczna, termin ten to 3 miesiące. W przypadku zwrotu wynikającego z korekty zeznania – termin ten to zawsze 2 miesiące, nie wcześniej jednak niż 3 miesiące od złożenia pierwotnego zeznania podatkowego, albo nie wcześniej niż 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na zwrot w terminie do 30 dni.
Zarząd Stowarzyszenia.

Trwa nabór w Systemie SOW

PFRON informuje !

Trwa nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia 

Składanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych możliwe jest przez System Obsługi Wsparcia – platformę internetową PFRON. Z systemu korzystają wszystkie powiaty w Polsce. Dotychczas poprzez SOW złożono blisko ćwierć miliona wniosków.

Pokaż zdjęcie: grafika z zielonym tłem przedstawiająca komputer i tablet, których ekarany pokazują logo SOW
System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Od 1 stycznia 2021 r. możliwe jest również aplikowanie online w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Czytaj więcej...

Informacja - realizacja zadania publicznego

Informujemy ,że Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję " realizuje  zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie  umową     SP-I.8124.8.2021 zawartą w dniu  05.01.2021 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 6000,0 złotych, czas realizacji zadania od 05.01.2021 r. do 31.12.2021 r.jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.

Nowy Rok 2021

21

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku chwile, składamy najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych dni, oraz szczęśliwego Nowego Roku 2021.

Zarząd Stowarzyszenia.

Życzymy Wesołych Świąt

święta

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim spokoju , radości , a czas spędzony w rodzinnym gronie niech będzie czasem pozytywnych refleksji, wytchnienia i zadowolenia ze wspólnie spędzonych chwil.

Wesołych Świąt życzy Zarząd Stowarzyszenia.

 

Spotkanie wigilijne 12.12.2020

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia , z tej okazji  Stowarzyszenie organizuje w dniu 12.12.2020r. Spotkanie Opłatkowe dla Członków Stowarzyszenia  w formie cateringu ze względu na obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19. W niedzielę 13.12.2020r.odbędzie się  Msza święta w kościele FARA  Jasło  o godzinie 12.15  w intencji Członków Stowarzyszenia.  

Spotkanie jest  realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie  umową                                    SP-I.8124.8.2020 zawartą w dniu  10.01.2020 r.  zostało dofinansowane w kwocie 6000,0 złotych.jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Życzenia do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin przekazał prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Pokaż zdjęcie: mężczyzna z Zespołem Downa na tla niebieskiego nieba i słoneczników

Szanowni Państwo,
dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Obchody te inspirują do działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz lepszego zrozumienia problematyki niepełnosprawności.
W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych akcentujemy nasze zobowiązanie do osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie zintegrowanego społeczeństwa, skoncentrowanego na problemach ludzi. Zwiększmy nasze starania, by umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw człowieka i pełnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, zawodowym.

Z okazji tego święta wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia osobistej pomyślności oraz zrealizowania marzeń i planów. Niech wsparcie najbliższych mobilizuje do aktywności, a życzliwość i zrozumienie innych ludzi towarzyszą na co dzień, pozwalając z nadzieją spoglądać w przyszłość.

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes zarządu PFRON

 

Roczne sprawozdania z działalności za 2019 rok

W związku z  obowiązkiem  zamieszczenia w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności  Stowarzyszenia za rok 2019 zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

1. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego

Czytaj więcej...

Informacja o Projekcie

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle zaprasza do udziału w Projekcie pod nazwą :
„Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych .
Beneficjent: Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar, ul. Floriańska 18,
38-200 Jasło
Szczegółowe informacje na stronie projektu www: https://terapiajaslo.org.pl/ w zakładce Projekt.
tel. 13 440 63 33
załącznik do pisma

6.09.2020 - wycieczka do Sanoka

Informacja!

W dniu 6 października 2020 roku Stowarzyszenie organizuje wyjazd jednodniowy do Sanoka. Planujemy zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Muzeum Historyczne - Zamek Królewski w Sanoku.   Planowany wyjazd z przystanku przy ulicy Dworcowej     o godzinie  7.30 , ( autokar będzie podstawiony o godzinie 7.15) .                                                                                                                                    - zwiedzanie Muzeum Historycznego w Sanoku godz. 9.30 ,                                                                                                                                              - czas wolnyw godzinach  11.00-12.30 ,                                                                                                                                                                            - obiad o godzinie 13.00,                                                                                                                                                                                                  -  zwiedzanie Skansenu godz. 14.00 - 16.00 , następnie powrót do Jasła.

Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie ). Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na warunki pogodowe proszę proszę pamiętać o odpowiednim doborze odzieży. Wyjazd jest  realizowany w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło. Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie      z awartą umową  Nr SP-I.8124.8.2020 z dnia  10.01.2020 r. zostało dofinansowane w kwocie 6000,0 złotych.jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.

 

XI Walne Zebranie Członków w dniu 21.08.2020 r.

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawcze w dniu 21 sierpnia 2020 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.00 oraz w drugim terminie na godzinę 16.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu świtlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4  przy ulicy Wincentego Pola 9. 

PORZĄDEK OBRAD:

XI Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 21 sierpnia 2020 roku..

• Otwarcie obrad  XI  Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad , sprawdzenie prawomocności oraz przypomnienie sposobu głosowania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2019 r do 31.12.2019 r,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.

• Przedstawienie i omówienie Regulaminu członkowskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję",

• Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu.

• Wolne wnioski .

• Zamknięcie obrad  XI Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z  XI  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 7 sierpnia 2020 r.

 

Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych 2020 r.

Warsztaty żeglarskie 2020 .

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną. Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej

11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
tel. 87 428 58 98
www.sail-mazury.pl

Terminy:
1. 10 sierpnia – 23 sierpnia 2020 r.

2. 24 sierpnia – 6 września 2020 r.

3. 14 września – 27 września 2020 r.

4. 28 września – 11 października 2020 r. 

5. 12 października – 25 października 2020 r.

6. 3 listopada – 16 listopada 2020 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na patent żeglarza jachtowego.

Czytaj więcej...

Spotkanie integracyjne "Przystanek Kwiatowa"

Informacja ! 

Stowarzyszenie  w dniu  1 sierpnia 2020 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 22.00 planuje zorganizować spotkanie integracyjne - grill na terenie ośrodka rekreacyjnego "Przystanek Kwiatowa" przy ulicy Kwiatowej w Jaśle . Zgłoszenie udziału proszę kierować telefonicznie pod nr 730131502 do 30 lipca 2020r.(czwartek) włącznie.  Dojazd na spotkanie we własnym zakresie .

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia. 

Wyrazy współczucia - kondolencje

rr2Koledze Zbigniewowi Gardule ,żonie Małgorzacie , Rodzinie i bliskim  wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty Józefa Garduły składają:

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

30.06.2020 r. Termin opłacania składek członkowskich

Przypominamy, że z dniem 30.06.2020 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2020 rok  zgodnie  z Uchwałą nr 5/2019  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia .  Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia. 

Ze względu na  sytuację epidemiologiczną składki prosimy wpłacić na   rachunek  bankowy  Stowarzyszenia, który  prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle   numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 .

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Wielkanoc 2020

WielkanocNiech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego jednoczy i niesie nową nadzieję , da siłę w pokonywaniu obecnych trudności oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy

Zarząd Stowarzyszenia.

"Można odejść na zawsze ,by stale być blisko"

znicz                                       

Kondolencje.

Wyrazy szczerego współczucia oraz słowa wsparcia dla koleżanki Danuty Szlachty z powodu śmierci Mamy Genowefy Król składają:

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

Zagrożenie epidemiologiczne

KOMUNIKAT!

W związku z wprowadzeniem  stanu zagrożenia epidemiologicznego spotkania Stowarzyszenia zostają zawieszone do odwołania.

Zarząd Stowarzyszenia.

8 marzec 2020 Dzień Kobiet

 womens day
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam, żebyście zawsze czuły się wyjątkowe i szczęśliwe! Dużo radości, uśmiechu, dobrych chwil w życiu, spełnienia marzeń, miłości, sukcesów i życzliwych ludzi wokół siebie!
       życzy   ZARZĄD STOWARZYSZENIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nie umiera ten ,kto trwa w pamięci żywych"

mi
Z głębokim bólem zawiadamiamy,że w dniu 2.03.2020 roku odszedł na wieczny spoczynek nasz Kolega Mieczysław Fałat ,
Współzałożyciel i Członek Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

Żegnamy Miecia z wielkim żalem.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci .
Pokój Jego duszy.

Łącząc się w żałobie po śmierci Śp. Mieczysława składamy wyrazy współczucia żonie Annie , Rodzinie oraz Bliskim.
W imieniu  Członków Stowarzyszenia  Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

różaInformacja dotycząca uroczystości żałobnych:

Uroczystości pożegnania Mieczysława Fałata  odbędą się w dniu 5 marca 2020 r. / czwartek/ w Kaplicy Cmentarnej w Osobnicy.                O godzinie 13:30 zostanie odprawiony różaniec w intencji Zmarłego. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 14:00 .

W dniu dzisiejszym (4.03.2020 r.) o godzinie 18:00 odprawiona zostanie modlitwa  różańcowa  w Kaplicy Cmentarnej w Osobnicy.

 

05.03.2020 r. Termy Chochołowskie

Komunikat !

W dniu 05.03.2020 r.( czwartek) Stowarzyszenie planuje zorganizować jednodniowy wyjazd na baseny Termalne w Chochołowie. Bilet zapewnia wejście bez limitu czasu , obejmuje wejście do strefy basenowej w tym 1  sauna fińska , 1 grota solna oraz wejście do strefy leczniczej : beczki z surową wodą siarkową i basen solankowo jodowany. Wyżywienie we własnym zakresie .Wyjazd realizowany jest w ramach zadania publicznego dotowanego  przez Miasto Jasło. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe prosimy o zgłoszenie do dnia 27.02.2020 r.  telefonicznie pod nr 730 131 502 lub na adres poczty elektonicznej : mamynadzieje@ wp.pl .

Do dyspozycji osób z niepełnosprawnością obiekt zapewnia: 

* szatnię dla osób niepełnosprawnych - na wózkach

* bezpłatne wypożyczenie wózków inwalidzkich do poruszania się na basenie 

* Maszynę  Panda- która pomoże w usprawnieniu przemieszczania się osób na wózkach z jednego do kolejnego basenu- po wcześniejszym zgłoszeniu ratownictwu o potrzebie. 

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacja !

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle , ul. Szkolna 25, pok.312, tel. 13 443 68 19.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje , że w 2020 roku realizuje program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" finansowany ze środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnopsrawnych posiadających orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności .

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

Czytaj więcej...

20.01.2020 Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy

w najbliższy piątek  24.01.2020 r. na spotkanie Stowarzyszenia . Spotkanie odbędzie sie w lokalu przy ulicy W. Pola 3. o godzinie 17.00.

Do odbioru będą karty wstępu na koncert dla Seniorów "LATA 20-te, LATA30-te" , który odbędzie się 25 stycznia 2020 r. o godzinie 18.00        w Jasielskim Domu Kultury.

Zarząd Stowarzyszenia.

Komunikat ! zmiana rachunku bankowego

 Zarząd Stowarzyszenia informuje , że w dniu 17.01.2020 r. zmianie uległ numer rachunku bankowego .                                                                      Obecnie rachunek bieżący  Stowarzyszenia prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle ,                                                numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 . Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na wskazany rachunek.

Zarząd Stowarzyszenia.

Nowy Rok 2020

2020

 

 

Wszelkiej pomyślności i zmian tylko na lepsze. Wielu pięknych, szczęśliwych chwil, uśmiechu oraz sił i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych przez siebie celów. Nowy Rok niech przyniesie spełnienie nadziei i oczekiwań, zaś życie codzienne przysporzy radości oraz satysfakcji.                                                                                                            Wszystkiego najlepszego w 2020 roku życzy

Zarząd Stowarzyszenia.

Boże Narodzenie 2019

choinka

Niech Święta Bożego Narodzenia
Będą czasem spokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie najbliższych
oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2020 przyniesie wszelką pomyślność
i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Zarząd Stowarzyszenia.

Informacja - Spotkanie Opłatkowe 2019

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia , z tej okazji  Stowarzyszenie organizuje Spotkanie Opłatkowe dla Członków Stowarzyszenia  wraz z rodzinami w  niedzielę 15 grudnia 2019 roku .Spotkanie poprzedzi  Msza święta w kościele FARA  Jasło  o godzinie 12.15 . Następnie zapraszamy na tradycyjny obiad wigilijny w  Domu parafialnym przy ul. Farnej 2. Spotkanie jest  realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło.jaslo-herb

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 7.12.2019 r. pod numerem telefonu 730 131 502 .

 

Zarząd Stowarzyszenia.

Program badań przesiewowych -spotkanie informacyjne

Zapraszamy na  spotkania informacyjne w dniu 26.11.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 17.00 na temat programu badań przesiewowych raka jelita grubego prowadzonych przez Szpital Specjalistyczny Pro - Familia w Rzeszowie.  Rak jelita grubego staje się coraz większym problemem współczesnego społeczeństwa, z tego powodu od 4 lat prowadzone są badania przesiewowe aby zminimalizować ryzyko jego wystąpienia. Szpital Specjalistyczny Pro – Familia prowadzi wspomniany program już 4 rok, przez ten okres udało się przebadać ponad 3200 osób. Badania są bezpłatne, wykonywane w krótkim znieczuleniu ogólnym, kierowane do osób w grupie wiekowej 50 - 65 lat. Badaniem mogą być objęte również osoby od 40 roku życia jeśli w rodzinie ktoś chorował lub choruje na raka jelita grubego.Badania są wykonywane w ramach środków Ministerstwa Zdrowia i RPO Województwa Podkarpackiego.Na spotkaniu poruszone zostaną tematy dlaczego należy się badać , jakie są przyczyny występowania raka jelita grubego, gdzie można się zbadać i jak skorzystać z darmowych badań w ramach narodowego programu przesiewowego rata jelita grube. W zależności od grupy podczas spotkania wyświetlana jest krótka prezentacja żeby zobrazować wszystkie poruszane tematy. Następnie  przechodzimy do swobodnych i nurtujących pytań, które ze względu na specyfikę badania zawsze się pojawiają . Zachęcamy do zapozanania się z proponowanym temetem.

Zarząd Stowarzyszenia.

IV Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia  do udziału w ochodach  IV Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych . Poniżej zamieszczamy treść zaproszenia , które otrzymaliśmy od Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle  organizatora imprezy.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle

ma zaszczyt zaprosić

Na uroczyste obchody IV Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Jasielskiego

które odbędą się 29 listopada 2019 roku o godz. 10:00

Program imprezy:

Czytaj więcej...

Strona 3 z 9

eu