Komunikat! składka członkowska

Przypominamy, że z dniem 31.03.2022 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2022 rok . Zgodnie  z paragrafem 44 Statutu Stowarzyszenia składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia. 

Ze względu na  sytuację epidemiologiczną roczne składki w wysokości 40,00 złotych prosimy wpłacić na   rachunek  bankowy  Stowarzyszenia, który  prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle   numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 .

Zarząd Stowarzyszenia.

Zadanie publiczne 2022 r.

Informacja!

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję " realizuje w 2022 roku  zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie z zawartą umową SP-I.8124.8.2022  z dnia  03.01.2022 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 8000,0 złotych( osiem tysięcy złotych), czas realizacji zadania od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.jaslo-herb

Zarzad Stowarzyszenia.

KOMUNIKAT! - dodatek osłonowy

Uwaga!

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że mieszkańcy Jasła mogą składać wnioski o ustalenie dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśleul. Szkolna 25 w godzinach pracy Ośrodka, w terminie do 31 października 2022 r. tel. 13 446 43 28 oraz  13 443 70 10. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.  

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem o wypłatę dodatku osłonowego, klauzulą informacyjną oraz instrukcją wypełniania wniosku, znajdują się na stronie MOPS w Jaśle https://mopsjaslo.pl/2022/01/04/5338/   Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Mieszkańcy Gminy Jasło składają wniosk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle:

  • elektronicznie - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. korzystając z profilu zaufanego,
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., wejście od strony ul. Słowackiego, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 4.

Informacja przekazana na podstawie treści komunikatów zawartych na stronie MOPS Jasło oraz Urzędu Gminy Jasło.

Nowy Rok 2022

2022

Koniec roku to czas podsumowań, lecz nie skupiajmy się na tym, co minęło. Cieszmy się tym, co może przynieść Nowy Rok 2022. Wejdźmy w niego z radością, nadzieją w sercu i dobrymi myślami. Niech w tym szczególnym dniu otaczają Was wszyscy, których kochacie i niech staną się dla Was źródłem siły i radości  w Nowym 2022 roku.

Dziękujemy, że byliście z nami przez kolejny rok i życzymy, aby spełniły się wszystkie noworoczne życzenia.

Zarząd Stowarzyszenia.

Boże Narodzenie 2021

KK1 

Niech te piękne Święta Bożego Narodzenia i cały następny Rok 2022 upływają Wam w dobrym zdrowiu. Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia. Życzymy świąt dających odpoczynek i tak potrzebną dziś nadzieję.

Pięknych otoczonych rodzinnym ciepłem Świąt Bożego Narodzenia życzy 

Zarząd Stowarzyszenia "Mamy Nadzieję".

Paczki świąteczne

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia w związku z obowiązującymi obostrzeniami  na podstawie zawartego z Miastem Jasło aneksu do Umowy o wsparcie zadania publicznego Stowarzyszenie przygotowało dla Członków Stowarzyszenia paczki świąteczne. Prosimy o odbiór paczek w dniu 17.12.2021r. które będą wydawane w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3  od godziny 16.00 do godziny 17.30.  Jednocześnie informujemy, że w niedzielę 19.12.2021r. odbędzie się  Msza święta w kościele FARA  Jasło o godzinie 12.15  w intencji Członków Stowarzyszenia.  

Paczki świąteczne realizowane są w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie  umową SP-I.8124.8.2021 zawartą w dniu  05.01.2021 r.  jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

ON

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Co roku temu wydarzeniu patronuje określony temat ,tegoroczne hasło to „Zrównoważony rozwój: Nadzieja w technologii” .Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie działań zapewniających im pełne i aktywne uczetnictwo we wszystkich dziedzinach życia na równi z innymi osobami.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom , wolontariuszom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności        i poprawy jakości ich życia.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

26.11.2021 Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy 

na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 26.11.2021r. o godzienie 17.00 w lokalu przy ul. W.Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

5.11.2021r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 5.11.2021r. o godzinie 17.00 w lokalu przy ulicy W. Pola 3. 

Na spotkaniu zostanie omówione planowane w dniu 20 listopada 2021 roku spotkanie Andrzejkowe ,które odbędzie się w Domu Ludowym w miejscowości Kowalowy, zapewniamy dowóz samochodem dostosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zarzad Stowarzyszenia.

Zmiany w strefach płatnego parkowania

Zmiany w strefach płatnego parkowania – udogodnienia dla niepełnosprawnych.

25 października odbyła się sesja Rady Miejskiej Jasła. Podjęto na niej między innymi uchwałę  wprowadzającą dodatkowe uprawnienia dla osób niepełnosprawnych parkujących na miejscach postojowych położonych w strefie płatnego parkowania. Do tej pory osoby niepełnosprawne, posiadające stosowną kartę parkingową, mogły bezpłatnie korzystać tylko z wyznaczonych miejsc parkingowych „zaznaczonych na niebiesko”. Teraz osoby te, mogą również zaparkować na miejscach płatnych – na podstawie wydrukowanego biletu – do 2 godzin bezpłatnie. Dodatkowo mogą również parkować na wszystkich miejscach płatnych, bez ograniczenia czasowego, po wykupieniu miesięcznego lub rocznego abonamentu (odpowiednio w wysokości 10 zł i 100 zł).

Biuletyn sesyjny z L sesji Rady Miejskiej.

Dzień Wszystkich Świętych

Jasło stary cmentarz1 listopada przypada Dzień Wszystkich Świętych

odwiedzamy cmentarze, by na grobach bliskich złożyć kwiaty i w zadumie zapalić znicze wyraz naszej pamięci o zmarłych.

Wspominamy nasze Koleżanki i Kolegów którzy odeszli do wieczności " i choć Ich płomień życia zgasł, to myśli o Tych , których już nie ma , nadal są wśród nas". Wieczne odpoczywanie, Racz im dać Panie, A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne za 2020

W związku z  obowiązkiem  zamieszczenia w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności  Stowarzyszenia za rok 2020 zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

1. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego

Czytaj więcej...

22.10.2021r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na kolejne spotkanie Stowarzyszenia w dniu 22.10.2021r. o godzinie 17.00. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ulicy W. Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

Informacja - Termy Chochołowskie

Wyjazd do Chochołowa na baseny termalne w dniu 08.10.2021r.  z przystanku przy ulicy Dworcowej  o godzinie  6.00 ( autokar będzie podstawiony o godzinie 5.40) .               

Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie - dotyczy znacznego stopnia niepełnosprawności ) oraz poświadczającego szczepienie- ( Certyfikat COVID lub Kartę szczepienia) . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na to ,że na basenach obowiązuję obuwie zamienne proszę pamiętać o zaopatrzeniu się w klapki . 

Uwaga!

*Organizator po przybyciu zgłasza się sam do Biura Obsługi Klienta wraz z listą uczestników, i oświadczeniem, odbiera zegarki i przekazuje je w autokarze grupie, kolejno przechodzi z grupą do bramek wejściowych na basen.

* Wszystkie dodatkowe dopłaty naliczą się gościom na indywidualne rachunki, nie wliczane do faktury a płatność będzie możliwa w kasach wyjściowych obiektu.

 W związku z tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze przed bramkami wejściowymi na baseny zachęcamy do oglądnięcia filmu instruktażowego przygotowanego, między innymi. przez ratownika.  Regulaminy obowiązujące na basenach zamieszone są na stronie www.chocholowskietermy.pl  prosimy o zapoznanie z ich treścią.

Zarząd Stowarzyszenia.

8.10.2021r. Chochołów baseny termalne

Komunikat!

Informujemy , że Stowarzysznie planuje wyjazd do Chochołowa na baseny termalne w dniu 8 października 2021 roku. Bilet zapewnia wejście bez limitu czasu , obejmuje wejście do strefy basenowej oraz  do strefy leczniczej : beczki z surową wodą siarkową i basen solankowo jodowany. Osoby zainteresowane udziałem  w wyjeździe prosimy o zgłoszenie do dnia 4 października (poniedziałek) telefonicznie pod numer 730 131 502 ( wyżywienie we własnym zakresie).

Zarząd Stowarzyszenia.

24.09.2021 Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na jesienne spotkanie Stowarzyszenia w dniu 24.09.2021 r. o godzinie 17.00 w lokalu przy ulicy W. Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

Komunikat !

Uwaga! 

Ze względu na warunki pogodowe spotkanie w dniu dzisiejszym tj.17.09.2021 o godzinie 17.00 zostało odwołane. 

O terminie  spotkania poinformujemy w kolejnym  komunikacie. 

Zarząd Stowarzyszenia.

17.09.2021 spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na wrześniowe spotkanie Stowarzyszenia w dniu 17.09.2021r. (piątek) o godzinie 17.00 . Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

Informacja - wyjazd w dniach 2-3.09.2021r.

W dniach 2-3.09.2021roku Stowarzyszenie organizuje wyjazd  dwudniowy na Dolny Śląsk. Planujemy zwiedzić : Zamek  Moszna , Pałac Marianny Orańskiej w Ząbkowicach Śląskich ,  Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie oraz Zamek Książ w Wałbrzychu . Wyjazd z przystanku przy ulicy Dworcowej  o godzinie  5.00 ( autokar będzie podstawiony o godzinie 4.30) .                                                                         

Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie ) oraz poświadczającego szczepienie- ( Certyfikat COVID lub Kartę szczepienia) . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na warunki pogodowe proszę proszę pamiętać o odpowiednim doborze odzieży. Wyjazd jest  realizowany w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Gminę Jasło oraz ze środków PFRON - Dofinansowanie Sportu , Kultury, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd Stowarzyszenia

18.08.2021r. spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 18.08.2021 r. (środa) o godzinie 17.00 . Spotkanie odbędzie w lokalu Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej  Inkubator HELP-DESK przy ulicy Staszica 7 ( I piętro).

Zarząd Stowarzyszenia.

Wycieczka 2-3 wrzesień 2021r

Informacja!

W dniach 2-3 wrzesień 2021 r. Stowarzyszenie planuje dwudniową wycieczkę na Dolny Śląśk  podczas, której planujemy zwiedzić :Zamek  Moszna , Pałac Marianny Orańskiej w Ząbkowicach Śląskich ,  Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie oraz Zamek Książ w Wałbrzychu.                                                                          Proponowany program przedstawia się następująco:

Czytaj więcej...

Zmiany w organach zarządzających Stowarzyszeniem

W dniu 23 lipca 2021 roku odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W trakcie obrad udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi , zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne. Podjęto Uchwały o zmianianach w Statucie oraz zatwierdzono jednolity tekst Statutu. Przeprowadzono wybory do Zarądu , w wyniku których w skład nowo wybranego Zarządu weszli :

1. Wiesława Przybyłowska  - Prezes

2. Jerzy Jan  Górski  - Wiceprezes

3. Dorota Janina Pawłowska - Wiceprezes

4. Maciej  Jerzy Zubek - Sekretarz

5. Anna Janina Fałat - Skarbnik . 

W związku z rezygnacją pana Mariusza Władysława Piekarz z członka Komisji Rewizyjnej  przeprowadzono  wybory uzupełniające  w wyniku których funkcję członka Komisji Rewizyjnej powierzono panu Edmundowi Łach. Uchwały obowiązują z dniem podjęcia.

Zarząd Stowarzyszenia.

23.07.2021r. Walne Zebranie Członków

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawczo-wyborcze w dniu 23 lipca 2021 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.00 oraz w drugim terminie na godzinę 16.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej  Inkubator HELP-DESK przy ulicy Staszica 7 ( I piętro).

PORZĄDEK OBRAD:

XII Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 23 lipca 2021 roku.

• Otwarcie obrad  XII  Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie proponowanego porządku obrad .

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

•  Wybór Komisji Skrutacyjnej .

•  Przyjęcie porządku obrad .

• Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

• Przedstawienie  przez Prezesa Zarządu  sprawozdania z działalności programowej za 4 letnią kadencję oraz sprawozdania  finansowego za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

• Przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2020 r do 31.12.2020 r,  

   - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za okres 4 letniej kadencji,

   - udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.

• Przedstawienie i przegłosowanie  zmian w statucie Stowarzyszenia.

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie.

• Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.

• Wybory Zarządu -głosowanie tajne :

     - zgłaszanie kandydatów,

     - ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

• Podjęcie uchwały zatwierdzajacej nowy Zarząd.

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika ds. zawierania umów  między Stowarzyszeniem , a członkami Zarządu.

• Wolne wnioski , dyskusja , głosowanie nad wnioskami.

• Zamknięcie obrad  XII Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z  XII  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 8 lipca 2021 r.

15.07.2021 r. Krynica Zdrój i Tylicz

Informacja!

W dniu 15 lipca 2021 roku Stowarzyszenie organizuje wyjazd jednodniowy do Krynicy Zdroju oraz Tylicza. W Krynicy Zdroju planujemy zwiedzić Wieże widokową do której prowadzi ponad kilometrowa scieżka przyrodniczo-edukacyjna w koronie drzew oraz centrum Krynicy Zdroju - deptak, natomiast w Tyliczu Golgotę i dróżki  Maryjne.

Informujemy, że wyjeżdżamy z przystanku przy ulicy Dworcowej obok Zespołu Szkół Zawodowych, zbiórka o godzinie 6.45  planowany odjazd godzina 7.00.  Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie )lub legitymacji emeryta/rencisty. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na warunki pogodowe proszę proszę pamiętać o odpowiednim doborze odzieży.

Plan wycieczki:     

Czytaj więcej...

Przystanek Kwiatowa

Zapraszamy

na spotkanie integracyjne w dniu 3.07.2021 roku ( sobota) , spotkanie odbędzie na obiekcie "Przystanek Kwiatowa" o godzinie 16.00.

Ze względu na to, że obiekt rekreacyjny znajduje się na terenie miasta Jasła Stowarzyszenie nie zapewnia dojazdu.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

11.06.2021r. Spotkanie Stowarzyszenia

Komunikat!

Po długiej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 zapraszamy w najbliższy piątek tj. 11.06.2021 r. na spotkanie Stowarzyszenia . Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ul. Wincentego Pola 3 o godzienie 17.00  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Informator 2021

Informacja !

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością.

W publikacji zebrano  najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisano m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze.  Informator wyjaśnia także, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników, omówiono  zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty. Przybliżono również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez internet, bez wychodzenia z domu.

Publikacja dostępna jest na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

Zachęcamy do zapozmania się z w/w publikacją.

Zarząd Stowarzyszenia.

Wyrazy szczerego żalu

Róże

Koleżance Annie Skocz , rodzinie i bliskim wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Męża składają

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia "Mamy Nadzieję".

zawijas 2

Przypominamy !

Uwaga!

Przypominamy, że z dniem 30.06.2021 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2021 rok . Zgodnie  z paragrafem 43 Statutu Stowarzyszenia składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia. 

Ze względu na  sytuację epidemiologiczną składki prosimy wpłacić na   rachunek  bankowy  Stowarzyszenia, który  prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle   numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 .

Zarząd Stowarzyszenia.

Warsztaty żeglarskie 2021

Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników: 

zakwaterowanie w pokojach 2-3-4 osobowych z łazienkami, wyżywienie całodzienne, sprzęt żeglarski, instruktorzy, pomoce naukowe.

Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,
we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.Miejsce:
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
tel. 87 428 58 98
www.oczymazur.pl  Terminy:
1. 29 czerwca – 12 lipca 2021 r.

2. 14 lipca – 27 lipca 2021 r.

3. 29 lipca – 11 sierpnia 2021 r.

4. 13 sierpnia – 26 sierpnia 2021 r. 

5. 21 września – 4 października 2021 r.

6. 6 października – 19 października 2021 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na patent żeglarza jachtowego.

Czytaj więcej...

Wielkanoc 2021

Święta                                                   Wesołego Alleluja!

Na czas radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych życzymy ,by Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyniosły nadzieję  i spokój.

Życzymy również dobrego zdrowia i wielu sił do podejmowania codziennych wyzwań oraz wiary w lepszą przyszłość.

Wesołych Świąt !

Zarząd Stowarzyszenia.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet  życzymy naszym Paniom wszystkiego najlepszego , a przede wszystkim miłości i życzliwości płynącej ze strony najbliższych. Życzymy by pamiętano i doceniano Wasz trud, codzienną pracę, poświęcenie i troskę o innych. Niech uśmiech gości na Waszych twarzach , a wszystko co piękne i wymarzone spełnia się każdego dnia roku.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

NGO 

27 lutego osoby związane z  tzw. trzecim sektorem obchodzą swoje święto – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych ,organizacje te działają      w różnych obszarach, wspierają osoby wykluczone społecznie, poszukujące pracy, niepełnosprawne, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury.      Światowy Dzień NGO ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych w kraju i na całym świecie . To doskonała okazja do zapoznania się z działalnością NGO-sów w środowisku lokalnym. W tym dniu dziękujemy  organizacjom pozarządowym za współpracę , a członkom Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" za pracę wykonaną na rzecz naszego społeczeństwa. 

Zarząd Stowarzyszenia

15 lutego rusza akcja rozliczenia PIT za 2020 rok

Rozliczając PIT za 2020 rok prosimy o przekazanie 1% podatku na naszą organizację wpisując KRS 0000442715

PIT

Informujemy ,że akcja składania zeznań rocznych PIT za 2020 r. rozpocznie się już 15 lutego br. i  potrwa do końca kwietnia ,  na rozliczenie się z podatku mamy więc ponad dwa miesiące. Szybkie i sprawne rozliczenie ułatwi usługa „Twój e-PIT”, jaką oferuje podatnikom Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to najprostsze rozwiązanie  ponieważ gotowe zeznanie jest udostępnione na stronie podatki.gov.pl. Drugi sposób to system e-Deklaracje, który wymaga bezpośredniego uzupełnienia danych przez podatnika , można skorzystać również z tradycyjnych papierowych formularzy. W przypadku  korzystania z rozliczeń elektronicznych, termin na zwrot podatku wyniesie 45 dni i zaczyna się począwszy od dnia 15 lutego . W przypadku innych metod rozliczeń niż elektroniczna, termin ten to 3 miesiące. W przypadku zwrotu wynikającego z korekty zeznania – termin ten to zawsze 2 miesiące, nie wcześniej jednak niż 3 miesiące od złożenia pierwotnego zeznania podatkowego, albo nie wcześniej niż 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na zwrot w terminie do 30 dni.
Zarząd Stowarzyszenia.

Trwa nabór w Systemie SOW

PFRON informuje !

Trwa nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia 

Składanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych możliwe jest przez System Obsługi Wsparcia – platformę internetową PFRON. Z systemu korzystają wszystkie powiaty w Polsce. Dotychczas poprzez SOW złożono blisko ćwierć miliona wniosków.

Pokaż zdjęcie: grafika z zielonym tłem przedstawiająca komputer i tablet, których ekarany pokazują logo SOW
System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Od 1 stycznia 2021 r. możliwe jest również aplikowanie online w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Czytaj więcej...

Informacja - realizacja zadania publicznego

Informujemy ,że Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję " realizuje  zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie  umową     SP-I.8124.8.2021 zawartą w dniu  05.01.2021 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 6000,0 złotych, czas realizacji zadania od 05.01.2021 r. do 31.12.2021 r.jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.

Nowy Rok 2021

21

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku chwile, składamy najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych dni, oraz szczęśliwego Nowego Roku 2021.

Zarząd Stowarzyszenia.

Życzymy Wesołych Świąt

święta

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim spokoju , radości , a czas spędzony w rodzinnym gronie niech będzie czasem pozytywnych refleksji, wytchnienia i zadowolenia ze wspólnie spędzonych chwil.

Wesołych Świąt życzy Zarząd Stowarzyszenia.

 

Spotkanie wigilijne 12.12.2020

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia , z tej okazji  Stowarzyszenie organizuje w dniu 12.12.2020r. Spotkanie Opłatkowe dla Członków Stowarzyszenia  w formie cateringu ze względu na obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19. W niedzielę 13.12.2020r.odbędzie się  Msza święta w kościele FARA  Jasło  o godzinie 12.15  w intencji Członków Stowarzyszenia.  

Spotkanie jest  realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie  umową                                    SP-I.8124.8.2020 zawartą w dniu  10.01.2020 r.  zostało dofinansowane w kwocie 6000,0 złotych.jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Życzenia do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin przekazał prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Pokaż zdjęcie: mężczyzna z Zespołem Downa na tla niebieskiego nieba i słoneczników

Szanowni Państwo,
dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Obchody te inspirują do działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz lepszego zrozumienia problematyki niepełnosprawności.
W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych akcentujemy nasze zobowiązanie do osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie zintegrowanego społeczeństwa, skoncentrowanego na problemach ludzi. Zwiększmy nasze starania, by umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw człowieka i pełnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, zawodowym.

Z okazji tego święta wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia osobistej pomyślności oraz zrealizowania marzeń i planów. Niech wsparcie najbliższych mobilizuje do aktywności, a życzliwość i zrozumienie innych ludzi towarzyszą na co dzień, pozwalając z nadzieją spoglądać w przyszłość.

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes zarządu PFRON

 

Strona 3 z 9

eu