logo

Zadanie publiczne 2023 r.

Informacja!

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję " realizuje w 2023 roku  zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie z zawartą umową SP.8124.8.2023  z dnia  02.01.2023 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 9000,0 złotych( dzieięć tysięcy złotych), czas realizacji zadania od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.jaslo-herb

Zarzad Stowarzyszenia.

eu