logo

Składka członkowska 2023 rok

UWAGA!

Przypominamy, że z dniem 31.03.2023 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2023 rok . Zgodnie  z paragrafem 44 punkt 2  Statutu Stowarzyszenia składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia.  W dniu 30.06.2022 r. na XIII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zebrani w liczbie 33 członków podjęli Uchwałę nr 4/2022 dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej. Na podstawie § 33 Statutu Stowarzyszenia zatwierdzono wysokość składki członkowskiej w kwocie 50,00 złotych za rok , która to obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023  roku.

Składkę prosimy wpłacić na   rachunek  bankowy  Stowarzyszenia, który  prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle   numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 lub w kasie Stowarzyszenia 

Zarząd Stowarzyszenia.

eu