"Zioła pomagają wracać do zdrowia"

Stowarzyszenie  wraz z Partnerem zadania Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle zapraszają na spotkanie „Zioła pomagają wracać do zdrowia” z Jolantą Miklar, farmaceutką, dietetyczką i zielarką.Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia (piątek) 2019 r. o godzinie 17.00  w MBP w Jaśle ul. Kołłątaja 1.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Lecznicza Flora Bieszczad", dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Partnerem Zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

Zarząd Stowarzyszenia.                                                                                                                                                                     logo ROPS

Realizacja inicjatywy "START W EKONOMIĘ"

INFORMACJA dotycząca realizacji inicjatywy "START W EKONOMIĘ"

 W dniach 22-23.08.2019r. Stowarzyszenie realizuje dwudniowy wyjazd do Solca Zdroju oraz Bałtowa w ramach inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej na mocy umowy zawartej z Operatorem Programu Grantowego Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

 Wyjeżdżamy  z przystanku przy ulicy Dworcowej obok Zespołu Szkół Zawodowych, zbiórka o godzinie 7.30 planowany odjazd godzina 8.00. Proszę zabrać dokumenty poświadczające stopień niepełnosprawności lub legitymację emeryta . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony autokar z windą . Ponieważ pierwszy posiłek planowany jest około godziny 19.00 prosimy zaopatrzyć się w suchy prowiant. W czasie korzystania z Basenów Mineralnych w Solcu Zdroju wymagane jest obuwie zamienne , w przypadku długich włosów obowiązuje czepek . Dopuszcza  się korzystanie z własnych wózków inwalidzkich przez osoby z niepełnosprawnością po uzgodnieniu z Obsługą obiektu. Prosimy zapoznać się z regulaminem .

Zarząd Stowarzyszenia.

belka dol 201o305

Solec Zdrój - Regulamin basenów rekreacyjnych oraz basenu solankowo-siarczkowego

W związku z planowanym wyjazdem w dniu 22.08.2019 r. na baseny mineralne do Solca Zdroju : basen rekreacyjny oraz basen solankowo -siarczkowy uczestników wyjazdu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami . Szczegóły pod na stronie :  http://www.basenymineralne.pl/gallery/Regulamin2017.pdf

Zarząd Stowarzyszenia.

"Start w Ekonomię"

belka gora 201o992

INFORMACJA !

W zwiazku  z realizacją projektu pod nazwą "START w EKONOMIĘ" w dniach 22-23 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie organizuje wyjazd 2-dniowy do Solca Zdroju oraz Bałtowa .

 Plan i krótka charakterystyka inicjatywy :

Czytaj więcej...

Zawiadomienie

Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość ,
 że w dniu 12.08. 2019 roku nagle odeszła na wieczny spoczynek 
 Przewodnicząca Stowarzyszenia "Tęcza" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie  Pani Ewa Zawilińska - Olech.
Rodzinie , Bliskim  oraz Członkom Stowarzyszenia "Tęcza" składamy wyrazy szczerego współczucia .
 
zawijas
 Modlitwy różańcowe rozpoczną się  14.08.2019 roku o godz. 12.30 w Kaplicy Cmentarnej w Skołyszynie. Msza Święta Żałobna odbędzie się o godz. 13.00.
Zarząd Stowarzyszenia.

02.08.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00. Spotkanie odbedzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

Zarząd Stowarzyszenia.

19.07.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy

na kolejne lipcowe spotkanie Stowarzyszenia w piątek 19 lipca 2019 roku. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3 o godzinie 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

"Przystanek Kwiatowa" spotkanie integracyjne

Informacja ! 

Stowarzyszenie  w dniu 11 lipca 2019 r. (czwartek) w godzinach od 17.00 do 22.00 planuje zorganizować spotkanie integracyjne - grill na terenie ośrodka rekreacyjnego "Przystanek Kwiatowa" przy ulicy Kwiatowej w Jaśle . Zgłoszenie udziału proszę kierować telefonicznie pod nr 730131502 do dnia 7 lipca 2019 r. Dojazd na spotkanie we własnym zakresie .

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia. 

30.06.2019 r. Termin opłacania składek członkowskich

Przypominamy, że z dniem 30.06.2019 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2019 rok  zgodnie  z Uchwałą nr 5/2019  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jednogłośnie zmieniającą §43 Statutu dotyczący  określenia terminu opłacania składek członkowskich. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia .

Zgodnie z przyjętymi zmianami  z obowiązku opłacenia składek należy się wywiązać według niżej zamieszczonych zasad:

1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Składki można opłacić w kasie Stowarzyszenia bądź za pośrednictwem  rachunku bankowego  w  Banku  Pekao S.A. I Oddział w Jaśle 

Nr konta: 52 1240 2337 1111 0010 4894 6017 .

Zarząd Stowarzyszenia.

28.06.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy 

W dniu 28.06.2019 r. na spotkanie Stowarzyszenia ,które odbędzie się o godzinie 17.00 w lokalu przy ulicy W. Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

15.06.2019 r. "Zaczarowana Piosenka"

INFORMACJA!

Wnajbliższą sobotę 15.06.2019r. odbędzie się jubileuszowy Finał XV Festiwalu Zaczarowanej Piosenki na Rynku Krakowskim .  Odjeżdżamy o godzinie 9.00 z przystanku przy ulicy Dworcowej ,obok Zespołu Szkół Zawodowych . O godzinie 12.30 rozpoczynamy zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu , zwiedzamy Komnaty Reprezentacyjne oraz Skarbiec.  Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie ). Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na warunki pogodowe proszę proszę pamiętać aby zabezpieczyć się przed słońcem.  Wyżywienie we własnym zakresie. Wyjazd jest  realizowany w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło.jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.

"Lecznicza flora Bieszczad"

INFORMACJA !

Stowarzyszenie planuje zrealizować w dniach 20-21-22 września  projekt pod nazwą "Lecznicza flora Bieszczad" .   Przedmiotem zadania jest utworzenie i zrealizowanie oferty polegającej na zorganizowaniu prelekcji „Zioła pomagają wracać do zdrowia”  w Czytelni Regionalnej  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle oraz 3 dniowego wyjazdu do  Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach .  W Ośrodku  zostaną  zrealizowane warsztaty przyrodniczo-zielarskie, przeprowadzone przez pracownika  Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach, warsztaty  fotograficzno -  kulinarne  „Leśna Kuchnia”- (warsztaty + ognisko ) których realizację przewidujemy na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne , zaś  rekreacyjne przeprowadzone zostaną  nad Zalewem Solińskim . W trakcie realizacji zadania będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna ,która posłuży do przygotowania wystawy w Czytelni Regionalnej MBP.

Opis poszczególnych działań przwidzianych podczas realizacji zadania przedstawia się następująco:

1.- Zorganizowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle prelekcji  pt.  „Zioła pomagają wracać do zdrowia” – z   P. Jolantą Miklar farmaceutą, dietetykiem i zielarzem. – spotkanie  przewidziano w terminie  30 sierpień 2019 r.

2.-Trzydniowe warsztaty wyjazdowe w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach w dniach 20-21-22 wrzesień 2019 r.

Dzień 1

- Wyjazd z Jasła -godzina 7.00

- Zakwaterowanie w Ośrodku – 9.30

- Warsztaty przyrodniczo-zielarskie w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach  godzina 11.00 – 12.00 ( 1godz. x 40 osób  prezentacja multimedialna zapoznanie się z właściwościami leczniczymi roślin zielarskich występujących na terenie Bieszczad. Warsztaty poprowadzi Pani Agata Chmura pracownik w/w Centrum.)

-13.00 obiad,

- 14.00-15.00 wyjście w teren ( zbiór i sposoby wykorzystania pospolitych roślin 1 godz. x 40 os.)

- 16.00- 17.30 zwiedzanie ośrodka Caritas : Centrum Kultury Ekumenicznej ( Park Miniatur), Ogród Biblijny  (1,5 godz. x 40 os.)

-18.00 kolacja,

- 18.30 integracja i relaks na obiektach ośrodka.

Dzień 2

- 8.00 śniadanie ,

-9.00 czas wolny -rekreacja na obiektach ośrodka,

-13.00 obiad,

- 13.30 -17.30 Warsztaty  fotograficzno- kulinarne „Leśna Kuchnia”  na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne ( 1.0 godz. x 40 os.) i warsztaty kulinarne z wykorzystaniem zebranych ziół, zakup produktów i przygotowanie potraw w warunkach polowych ( 2.5 gdz. x  40 osób)

Warsztaty poprowadzi Pan Mariusz Strusiewicz.

-pomoc w organizacji ogniska w ramach warsztatów kulinarnych, wkład własny osobowy

-18.00 kolacja , czas wolny.

 Dzień 3

-8.00 śniadanie,

- czas wolny ,rekreacja

13.00 obiad,

Warsztaty rekreacyjne  nad wodą

14.00-15.00 -Rejs Statkiem po Zalewie Solińskim ( 1 godz. x 40 os.)

15.00-17.30- Zwiedzanie zapory w Solinie ( 2,5 godz. x 40 os.) czas wolny.

19.00 Powrót do Jasła.

-Organizacja wystawy w MBP -wydruk zdjęć ,  przygotowanie wystawy  wkład własny osobowy (I połowa października 2019 )

Prosimy o zapoznanie się  z Projektem .

Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

Projekt "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe"

INFORMACJA!

Podkarpacka  Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w partnerstwie z INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt   pn. "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5.

Osoby zainteresowne udziałem więcej szczegółowych informacji  znajdą na stronie projektu pod adresem: http://www.pakd.pl/tskw

Zarząd Stowarzyszenia.

31.05.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na kolejne spotkanie Stowarzyszenia w dniu 31.05.2019 r. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ulicy W. Pola 3 o godzinie 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

Zmiana składu Komisji Rewizyjnej

W dniu 10 maja 2019 roku w Stowarzyszeniu odbyło się X Walne Zebranie Członków które miało na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 . W trakcie  Zebrania  Członkowie Komisji Rewizyjnej przedłożyli Zarządowi  i Walnemu Zebraniu pisemną rezygnację  z dalszego pełnienia obowiązków w Komisji Rewizyjnej. W związku z czym Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przyjęciu rezygnacji Pani Bożeny Elżbiety  Potockiej , Pani Barbary Marii Dulian , Pani Joanny Piatkowskiej , Pana Zygmunta Kraus, oraz Pana Edmunda Łach. Przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej w skład której zostali wybrani : Pani Beata Maria Radoniewicz , Pani Leokadia Wiktoria Szydłowska oraz Pan Mariusz Władysław Piekarz.  W imieniu Członków Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "MAMY NADZIEJĘ" dziękujemy byłym Członkom Komisji Rewizyjnej za wieloletnią współpracę , poświęcony czas i energię dla dobra Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia.

Komunikat ! Zmiana terminu opłacania składek członkowskich

Informujemy, że w dniu 10 maja 2019 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jednogłośnie pojęło Uchwałę nr 5/2019 zmieniającą §43 Statutu dotyczący między innymi określenia terminu opłacania składek członkowskich. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia .

Zgodnie z przyjętymi zmianami  z obowiązku opłacenia składek należy się wywiązać według niżej zamieszczonych zasad:

1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Zarząd Stowarzyszenia.

15.06.2019 r. "Zaczarowana Piosenka"

KOMUNIKAT!!!

W dniu 15.06.2019 r. Stowarzyszenie organizuje już po raz czwarty wyjazd na Finał XV Festiwalu "Zaczarowanej Piosenki" ,który odbędzie się na krakowski Rynku Głównym. Przed Festiwalem będziemy mieli możliwość zwiedzić Zamek Królewski  na Wawelu . Osoby chętne na wyjazd proszę zgłaszać pod nr 730 131 502 Wiesława Przybyłowska. Wyjazd jest  realizowany w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło.jaslo-herb

Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane w "Komunikatach" oraz zostaną wysłane sms-y.

Zarząd Stowarzyszenia.

Gala Lidera Dostępności

Informujemy ,że przedstawiciele naszego Stowarzyszenia otrzymali z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zaproszenia na Galę uhonorowania laureatów IV Edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności”. Gala odbędzie się w dniu 8 maja 2019 roku o godzinie 12.00 w Pałacu Prezydenckim.

0001wp

 

 

                                                                   

 

 

 

 

Warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych 2019.

INFORMACJA !

Mazurska Szkoła Żeglarstwa informuje ,że rozpoczęła przyjmowanie wniosków na : Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.
które będa realizowane w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl).

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników 
(zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa
we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.Miejsce:
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej 
11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, 
tel. 87 428 58 98
www.sail-mazury.pl

Terminy:
1. 1 lipca – 14 lipca 2019 r. 

2. 16 lipca – 29 lipca 2019 r. 

3. 31 lipca – 13 sierpnia 2019 r. 

4. 15 sierpnia – 28 sierpnia 2019 r. 

5. 30 sierpnia – 12 września 2019 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na patent żeglarza jachtowego.

Czytaj więcej...

X Walne Zebranie Członków w dniu 10.05.2019 r.

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  X WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawcze w dniu 10 maja 2019 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.30 oraz w drugim terminie na godzinę 17.00. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

PORZĄDEK OBRAD 

X Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 10 maja 2019r.

Czytaj więcej...

Wielkanoc 2019 r.

jaja

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

życzymy, aby radosna nowina Wielkanocnego Poranka stała się udziałem każdego z Was . Niech święta upłyną w zdrowiu w ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech ten szczególny czas będzie dla Nas wszystkich również okazją do wzajemnej życzliwości .

Radosnego Alleluja życzyZarząd Stowarzyszenia .

Wielkanoc 2019.

05.04.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy 

na kolejne spotkanie Stowarzyszenia w dniu 05.04.2019 roku ,  które odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pala 3 , o godzinie 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

Śladami kapliczek Ziemi Jasielskiej

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” wraz z Biblioteką Publiczną zapraszają na spotkanie z Emilią Polak „Śladami kapliczek Ziemi Jasielskiej”.

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w Czytelni Regionalnej MBP w Jaśle (ul. Kołłątaja 1, I piętro). 

Spotkanie jest  realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło.jaslo-herb

 

15.02.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy 

w dniu 15.02.2019 r. na kolejne spotkanie Stowarzyszenia o godzinie 17.00 .Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ulicy  W. Pola 3. 

Zarząd Stowarzyszenia.

Przekazujemy wyrazy współczucia

znicz

Koleżance Benedykcie Mastej wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy Marii Słaby składają:

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

zawijas 2

 

01.02.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy

na spotkanie Stowarzyszenia ,które odbędzie się w dniu 1lutego 2019 r. Spotykamy się o godzinie 17.00 w lokalu przy ul. W.Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

Na wodnych szlakach Kanady i Alaski

Stowarzyszenie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle  zaprasza na spotkanie z Marcinem Gienieczko w ramach Jasielskiego Klubu Podróżnika. Marcin Gieneczko z  wykształcenia dziennikarz, fotoreporter, pasjonat sportu, ekstremalnych wypraw i podróży.   Opowie o zdobyciu tytułu wicemistrza świata w długodystansowym płynięciu na canoe w najdłuższym wyścigu na świecie YUKON 1000 – o długości 1600 km przez najbardziej odludne i niebezpieczne regiony Kanady i Alaski. Spotkanie  jest  realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło.jaslo-herb                                                                                                  

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godz. 17.30 /I piętro-Czytelnia Regionalna, p.123/

 

Zapraszamy 

Zarząd Stowarzyszenia.

11.01.2019 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy

na pierwsze w roku 2019 spotkanie Stowarzyszenia ,które odbędzie się w dniu 11 stycznia. Spotykamy się o godzinie 17.00 w lokalu przy ul. W.Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

NOWY ROK 2019

2019Życzenia noworoczne.

Gdy Stary Rok odchodzi, niech wszystkie przeżyte chwile zostaną za Nami. A Nowy Rok 2019 , który dziś witamy niech  przyniesie  Nam wszystkim dużo zdrowia, wiele radości, a przede wszystkim spokoju, szczęścia i miłości.

Do Siego Roku 2019 .

Życzy Zarząd Stowarzyszenia. 

31 grudzień 2018 r.

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie 2018 r.

OpłatekŻyczenia

Pokój na ziemi ludziom , a w niebie cisza gwiazd, grają anieli , świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny czas.

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,

a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie,

czego życzy Wam i Waszym Rodzinom Zarząd Stowarzyszenia NiP "Mamy Nadzieję".

Spotkanie Opłatkowe 2018

 Zaproszenie

Opłatek2Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia , z tej okazji zapraszamy Członków Stowarzyszenia  wraz z rodzinami w najbliższą niedzielę 16 grudnia 2018 roku na doroczne Spotkanie Opłatkowe .Spotkanie poprzedzi  Msza święta w Sanktuarium św. Antoniego Klasztor oo Franciszkanów  o godzinie 12.00 . Następnie zapraszamy na tradycyjny obiad wigilijny w Domu Ludowym w Sobniowie.

Zarząd Stowarzyszenia.

7 grudnia 2018 spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na kolejne spotkanie Stowarzyszenia w dniu 07.12.2018 r. w lokalu przy ulicy W.Pola 3, spotkanie odbędzie się o godzinie 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

III Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy na III Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych organizowany 3 grudnia 2018r przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle celem upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada na 3 grudnia. Honorowy patronat nad uroczystymi obchodami tego dnia objął Starosta Powiatu Jasielskiego, Adam Pawluś.                                                                                                                                                              Program imprezy:

9:45 – 10:00 zebranie uczestników na płycie Jasielskiego Rynku

10:00 - Występ Miejsko – Kolejowej Orkiestry Dętej pod batutą Ireneusza Fatygi

10:20 – Powitanie gości. Okolicznościowe przemówienia. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

10:30 - Przemarsz do Sali Pielgrzyma przy ul. Farnej

10:50 – Powitanie uczestników spotkania w Sali Pielgrzyma . Wystąpienia.

11:10 – Część artystyczna

11:40 – Wręczenie okolicznościowych pamiątek i rozstrzygnięcie konkursów
             „ Człowiek z Sercem” i „Jasielskie Boże Narodzenie”

12:00 – 13:00 Zabawy integracyjne

13:30 – Zakończenie

Andrzejki 2018.

Informacja.

Stowarzyszenie planuje w dniu 17.11.2018 r. spotkanie integracyjne "Andrzejki 2018" w Domu Ludowym w Sobniowie.  Zapewniamy dowóz busem dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o kontakt z koleżanką Beatą Radoniewicz numer telefonu 13 4465046 lub pod numerem Stowarzyszenia 730131502

ZAPRASZAMY

Zarząd Stowarzyszenia.

Termy Chochołowskie

Informujemy , że Stowarzysznie planuje wyjazd do Term Chochołowskich w dniu 23 października 2018 roku. Bilet zapewnia wejście bez limitu czasu , obejmuje wejście do strefy basenowej w tym 1  sauna fińska , 1 grota solna oraz wejście do strefy leczniczej : beczki z surową wodą siarkową i basen solankowo jodowany. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe prosimy o zgłoszenie do dnia 5 października  telefonicznie pod nr 730 131 502.

Zarząd Stowarzyszenia.

XVII Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Komunikat!
Osoby chętne do udziału w XVII Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zapraszamy w dniu 29 września 2018 r. Spartakiadę poprzedzi Msza Święta w kościele Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 10:00 , następnie część oficjalna oraz rywalizacje sportowe odbędą się w Zespole Szkół Miejskich nr 3.

  Zarząd Stowarzyszenia. 

07.09.2018 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy

w dniu 7 września 2018 r. na spotkanie Stowarzyszenia o godzinie 17.00. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ulicy W.Pola 3. Przypominamy również o statutowym obowiązku dotyczącym uiszczenia składki członkowskiej za bieżący 2018 rok.

Zarząd Stowarzyszenia.

Składamy wyrazy współczucia

pomnik

Koledze Janowi Maciejczykowi wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy składają:

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

Informacje dotyczące uroczystości żałobnych:

Uroczystość pożegnania  odbędzie się w piątek 31 sierpnia 2018 r. w KOŚCIELE FARNYM . O godzinie 14:30 zostanie odprawiony różaniec w intencji Zmarłej . Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 15:00 .

zawijas 2

"AKTYWNI RAZEM"

Zarząd Stowarzyszenia informuje ,że w miesiącu lipcu rozpoczął realizację Projektu pod nazwą "AKTYWNI RAZEM". Realizacja polega na organizacji warsztatów arteterapii w tym konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe dla testowej grupy wsparcia. PROJEKT „AKTYWNI RAZEM” realizowany jest na rzecz inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej na mocy umowy zawartej z Operatorem Programu Grantowego Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Zajęcia odbywają się w sali świetlicowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle przy ulicy W.Pola 9.

Poniżej zamieszczamy planowane  terminy spotkań .

Terminy spotkań  w ramach projektu „AKTYWNI RAZEM”

Czytaj więcej...

14.08.2018 r. wycieczka do Łańcuta

Informujemy ,że Stowarzysznie organizuje  jednodniową wycieczkę do Łańcuta , która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 r. ( wtorek) . Wyjazd organizowany jest w ramach zadania publicznego pod nazwą "Dziedzictwo Kulturowe Podkarpacia -zwiedzamy obiekty muzealne w formie zorganizowanej wycieczki " . Zadanie dotowane jest przez Powiat Jasielski . Zgłoszenia oraz potwierdzenie udziału prosimy kierować telefonicznie na numer 730 131 502 do dnia 07.08.2018 r. (wtorek) .

Zarząd Stowarzyszenia.

Strona 4 z 8

eu