logo

Projekt "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe"

INFORMACJA!

Podkarpacka  Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w partnerstwie z INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt   pn. "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5.

Osoby zainteresowne udziałem więcej szczegółowych informacji  znajdą na stronie projektu pod adresem: http://www.pakd.pl/tskw

Zarząd Stowarzyszenia.

eu