logo

KOMUNIKAT z dnia 20.07.2018 r.

W dniu 20 lipca 2018 roku w Stowarzyszeniu odbyło się IX Walne Zebranie Członków które miało na celu wybory uzupełniające do Zarządu . Podjęto uchwałę o przyjęciu rezygnacji Pani Marty Rączka z funcji Wiceprezesa oraz uchwałę zatwierdzającą wybór i powierzenie funkcji Wiceprezesa Pani Renacie Pyzocha. W imieniu Członków Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "MAMY NADZIEJĘ" dziękujemy Pani Marcie Rączka za wieloletnią współpracę , poświęcony czas i energię dla dobra Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

eu