logo

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia

26 listopada 2012 roku obchodziliśmy jubileusz działalności Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję". Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznacza się nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Minęło już 10 lat naszej działalności.

Pamiętamy początki naszej organizacji  to grupa pełnych zapału ludzi powołała do życia Stowarzyszenie, które łączy osoby niepełnosprawne i starsze . Stowarzyszenie zgodnie z zapisami statutowymi prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Działalność nasza nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu osób, które nam pomagają  i współpracują z nami w różnych formach.
Pierwszą najważniejszą grupą są to członkowie stowarzyszenia których można śmiało nazwać wolontariuszami. Od wielu lat możemy zawsze liczyć na ich pomoc w prowadzeniu wielu projektów i realizacji zadań. Należy podkreślić, że 10lecie  Stowarzyszenia to przede wszystkim 10 lat ciężkiej pracy, ale także wiele radosnych chwil podczas wspólnych spotkań angażujących nas społecznie, przeżywaliśmy również ciężkie chwile gdy przyszło nam na zawsze pożegnać Koleżanki i Kolegów członków Stowarzyszenia. 10 lat, a jeden ten sam cel – POMAGAĆ sobie nawzajem! Realizacja projektów stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez współpracy z samorządami – wojewódzkim, powiatowym, gminnym, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami. Pragniemy serdecznie podziękować za tą współpracę . Serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę burmistrzowi, wójtowi, a za ich   pośrednictwem pracownikom poszczególnych samorządów. Dziękujmy  wszystkim sponsorom , darczyńcom środków finansowych i rzeczowych oraz ofiarodawcom 1% podatku, którzy uznali że nasza działalność zasługuje na wsparcie . Niech nigdy nie zabraknie nam energii w dążeniu do wyznaczonych celów i wytrwałości w wykonywaniu zadań, a osiągane sukcesy niech będą bodźcem do dalszego działania.                                                                                                                                                                          Składamy podziękowanie Firmie MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z Jasła - Market ul. Jana Pawła II   za udzielenie wsparcia rzeczowego w postaci nieodpłatnego przekazania owoców z przeznaczeniem na organizację spotkania. Firmie  ASA Glass Sp. z o.o. z Krosna , firmie  AES S.A. GRUPA SBS w Jaśle oraz firmie TEKPUD Sp. z o.o. za wsparcie finansowe . W spotkaniu jubileuszowym  uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami wraz    z opiekunami  oraz seniorzy. Za okazane zrozumienie oraz przychylność w imieniu uczestników spotkania  serdecznie dziękujemy.   

Spotkanie  zostało dofinansowane przez Miasto Jasło w ramach zadania "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków  wsparcia w formie klubów samopomocy itp.)oraz pomoc dzieciom specjalnej troski" zgodnie z umową Nr SP-I.8124.8.2022 z dnia 03.01.2022.jaslo herb      

 

eu