W dniach 3-4 września2022 roku przedstawiciele naszej organizacji  wezmą udział w szkoleniu realizowanym w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (PO WER 2.16, konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19) zorganizowanym przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie  wspólnie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie. Celem projektu jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicielek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami . Na szkoleniu, kóre przeprowadzone będzie się w Rzeszowie w Hotelu Prezydenckim zapoznamy się z następującymi  tematami :

  1. Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami
  2. Dziecko z niepełnosprawnością – aspekty prawne
  3. Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym
  4. Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami?