Informacja!

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję " realizuje na podstawie złożonej oferty  zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych i starszych"  zgodnie z zawartą umową SP.8124.12.2022  z dnia  14 lipca 2022 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 4500,0 złotych( cztery tysiące pięćset złotych), Czas realizacji zadania ustalono od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r.jaslo-herb

Zarzad Stowarzyszenia.