UWAGA!

            W dniu 30.06.2022 r. na XIII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zebrani w liczbie 33 członków podjęli Uchwałę nr 4/2022 dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej. Na podstawie § 33 Statutu Stowarzyszenia zatwierdzono wysokość składki członkowskiej w kwocie 50,00 złotych za rok począwszy od dnia 1 stycznia 2023  roku.

Zarząd Stowarzyszenia.