Informacja!

W dniu 8 marca 2022 r. została podpisana umowa z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów o udzielenie grantu na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej w ramach Programu Grantowego w Projekcie " Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II" nr 5/8/GRANT/J/-I EDYCJA.  Inicjatywa to „Zakup zestawu nagłośnienia” ,na który w ramach grantu pozyskano kwotę 5000,00 złotych . Powyższe zadanie jest kolejnym etapem rozwoju działalności ekonomicznej, ma na celu pozyskanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia,a cały projekt daje podstawę do osiągnięcia realnych korzyści na rzecz naszej organizacji. Jest również okazją do promocji idei ekonomii społecznej w lokalnej społeczności.

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata  2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

BELKA 1