Informacja!

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję " realizuje w 2022 roku  zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie z zawartą umową SP-I.8124.8.2022  z dnia  03.01.2022 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 8000,0 złotych( osiem tysięcy złotych), czas realizacji zadania od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.jaslo-herb

Zarzad Stowarzyszenia.