Uwaga!

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że mieszkańcy Jasła mogą składać wnioski o ustalenie dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśleul. Szkolna 25 w godzinach pracy Ośrodka, w terminie do 31 października 2022 r. tel. 13 446 43 28 oraz  13 443 70 10. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.  

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem o wypłatę dodatku osłonowego, klauzulą informacyjną oraz instrukcją wypełniania wniosku, znajdują się na stronie MOPS w Jaśle https://mopsjaslo.pl/2022/01/04/5338/   Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Mieszkańcy Gminy Jasło składają wniosk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle:

  • elektronicznie - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. korzystając z profilu zaufanego,
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., wejście od strony ul. Słowackiego, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 4.

Informacja przekazana na podstawie treści komunikatów zawartych na stronie MOPS Jasło oraz Urzędu Gminy Jasło.