Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia w związku z obowiązującymi obostrzeniami  na podstawie zawartego z Miastem Jasło aneksu do Umowy o wsparcie zadania publicznego Stowarzyszenie przygotowało dla Członków Stowarzyszenia paczki świąteczne. Prosimy o odbiór paczek w dniu 17.12.2021r. które będą wydawane w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3  od godziny 16.00 do godziny 17.30.  Jednocześnie informujemy, że w niedzielę 19.12.2021r. odbędzie się  Msza święta w kościele FARA  Jasło o godzinie 12.15  w intencji Członków Stowarzyszenia.  

Paczki świąteczne realizowane są w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie  umową SP-I.8124.8.2021 zawartą w dniu  05.01.2021 r.  jaslo-herb

Zarząd Stowarzyszenia.