logo

5.11.2021r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 5.11.2021r. o godzinie 17.00 w lokalu przy ulicy W. Pola 3. 

Na spotkaniu zostanie omówione planowane w dniu 20 listopada 2021 roku spotkanie Andrzejkowe ,które odbędzie się w Domu Ludowym w miejscowości Kowalowy, zapewniamy dowóz samochodem dostosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zarzad Stowarzyszenia.

eu