Zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 18.08.2021 r. (środa) o godzinie 17.00 . Spotkanie odbędzie w lokalu Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej  Inkubator HELP-DESK przy ulicy Staszica 7 ( I piętro).

Zarząd Stowarzyszenia.