Informacja !

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością.

W publikacji zebrano  najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisano m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze.  Informator wyjaśnia także, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników, omówiono  zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty. Przybliżono również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez internet, bez wychodzenia z domu.

Publikacja dostępna jest na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

Zachęcamy do zapozmania się z w/w publikacją.

Zarząd Stowarzyszenia.