logo

Wyrazy szczerego żalu

Róże

Koleżance Annie Skocz , rodzinie i bliskim wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Męża składają

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia "Mamy Nadzieję".

zawijas 2

eu