Rozliczając PIT za 2020 rok prosimy o przekazanie 1% podatku na naszą organizację wpisując KRS 0000442715

PIT

Informujemy ,że akcja składania zeznań rocznych PIT za 2020 r. rozpocznie się już 15 lutego br. i  potrwa do końca kwietnia ,  na rozliczenie się z podatku mamy więc ponad dwa miesiące. Szybkie i sprawne rozliczenie ułatwi usługa „Twój e-PIT”, jaką oferuje podatnikom Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to najprostsze rozwiązanie  ponieważ gotowe zeznanie jest udostępnione na stronie podatki.gov.pl. Drugi sposób to system e-Deklaracje, który wymaga bezpośredniego uzupełnienia danych przez podatnika , można skorzystać również z tradycyjnych papierowych formularzy. W przypadku  korzystania z rozliczeń elektronicznych, termin na zwrot podatku wyniesie 45 dni i zaczyna się począwszy od dnia 15 lutego . W przypadku innych metod rozliczeń niż elektroniczna, termin ten to 3 miesiące. W przypadku zwrotu wynikającego z korekty zeznania – termin ten to zawsze 2 miesiące, nie wcześniej jednak niż 3 miesiące od złożenia pierwotnego zeznania podatkowego, albo nie wcześniej niż 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na zwrot w terminie do 30 dni.
Zarząd Stowarzyszenia.