logo

Roczne sprawozdania z działalności za 2019 rok

W związku z  obowiązkiem  zamieszczenia w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności  Stowarzyszenia za rok 2019 zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

1. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego

SPR1SPR2SPR3SPR4SPR5SPR6SPR7SPR8 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie doSF

Wprowadzenie doSF1

3. Bilans i Rachunek zysków i strat

Bilans NIWRZS NIW

4. Informacja dodatkowa

Inf.dodatk. NIWInf.dodatk. NIW2

eu