logo

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacja !

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle , ul. Szkolna 25, pok.312, tel. 13 443 68 19.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje , że w 2020 roku realizuje program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" finansowany ze środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnopsrawnych posiadających orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności .

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

a)wyjściu ,powrocie oraz/lub dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie ,placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne , gabinety lekarskie ,urzędy , znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

d) załatwianiu spraw urzędowych;

e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

f) korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

eu