Zapraszamy

na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 17.00 w lokalu przy ulicy W. Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.