Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w dniach 20-21-22 września 2019 roku  realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Lecznicza Flora Bieszczad", dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Partnerem Zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

Przygotowaniem do realizacji zadania  była zorganizowanaw dniu 30.08.2019 r prelekcja „Zioła pomagają wracać do zdrowia”  w Czytelni Regionalnej  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle ., kolejnym etapem jest 3 dniowy wyjazd do Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego "Uroczysko" w Zwierzyniu. Zwiedzimy  również Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach : Ogród Biblijny , Park Miniatur Centrum Kultury Ekumenicznej .  W Ośrodku  zostaną  zrealizowane warsztaty przyrodniczo-zielarskie, przeprowadzone przez pracownika  Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach . Kolejny dzień  realizacji to warsztaty  fotograficzno -  kulinarne  -„Leśna Kuchnia”- (warsztaty + ognisko ) których realizację przewidujemy na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne , zaś  rekreacyjne przeprowadzone zostaną  nad Zalewem Solińskim - rejs statkiem po Zalewie Solińskim. W trakcie realizacji zadania będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna ,która posłuży do przygotowania wystawy w Czytelni Regionalnej MBP .

Zadanie zostanie  omówione na najbliższym spotkaniu Stowarzyszenia .     logo ROPS

Zarząd Stowarzyszenia.