logo

Realizacja inicjatywy "START W EKONOMIĘ"

INFORMACJA dotycząca realizacji inicjatywy "START W EKONOMIĘ"

 W dniach 22-23.08.2019r. Stowarzyszenie realizuje dwudniowy wyjazd do Solca Zdroju oraz Bałtowa w ramach inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej na mocy umowy zawartej z Operatorem Programu Grantowego Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

 Wyjeżdżamy  z przystanku przy ulicy Dworcowej obok Zespołu Szkół Zawodowych, zbiórka o godzinie 7.30 planowany odjazd godzina 8.00. Proszę zabrać dokumenty poświadczające stopień niepełnosprawności lub legitymację emeryta . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony autokar z windą . Ponieważ pierwszy posiłek planowany jest około godziny 19.00 prosimy zaopatrzyć się w suchy prowiant. W czasie korzystania z Basenów Mineralnych w Solcu Zdroju wymagane jest obuwie zamienne , w przypadku długich włosów obowiązuje czepek . Dopuszcza  się korzystanie z własnych wózków inwalidzkich przez osoby z niepełnosprawnością po uzgodnieniu z Obsługą obiektu. Prosimy zapoznać się z regulaminem .

Zarząd Stowarzyszenia.

belka dol 201o305

eu