logo

30.06.2019 r. Termin opłacania składek członkowskich

Przypominamy, że z dniem 30.06.2019 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2019 rok  zgodnie  z Uchwałą nr 5/2019  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jednogłośnie zmieniającą §43 Statutu dotyczący  określenia terminu opłacania składek członkowskich. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia .

Zgodnie z przyjętymi zmianami  z obowiązku opłacenia składek należy się wywiązać według niżej zamieszczonych zasad:

1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Składki można opłacić w kasie Stowarzyszenia bądź za pośrednictwem  rachunku bankowego  w  Banku  Pekao S.A. I Oddział w Jaśle 

Nr konta: 52 1240 2337 1111 0010 4894 6017 .

Zarząd Stowarzyszenia.

eu