W dniu 10 maja 2019 roku w Stowarzyszeniu odbyło się X Walne Zebranie Członków które miało na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 . W trakcie  Zebrania  Członkowie Komisji Rewizyjnej przedłożyli Zarządowi  i Walnemu Zebraniu pisemną rezygnację  z dalszego pełnienia obowiązków w Komisji Rewizyjnej. W związku z czym Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przyjęciu rezygnacji Pani Bożeny Elżbiety  Potockiej , Pani Barbary Marii Dulian , Pani Joanny Piatkowskiej , Pana Zygmunta Kraus, oraz Pana Edmunda Łach. Przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej w skład której zostali wybrani : Pani Beata Maria Radoniewicz , Pani Leokadia Wiktoria Szydłowska oraz Pan Mariusz Władysław Piekarz.  W imieniu Członków Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "MAMY NADZIEJĘ" dziękujemy byłym Członkom Komisji Rewizyjnej za wieloletnią współpracę , poświęcony czas i energię dla dobra Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia.