logo

"AKTYWNI RAZEM"

Zarząd Stowarzyszenia informuje ,że w miesiącu lipcu rozpoczął realizację Projektu pod nazwą "AKTYWNI RAZEM". Realizacja polega na organizacji warsztatów arteterapii w tym konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe dla testowej grupy wsparcia. PROJEKT „AKTYWNI RAZEM” realizowany jest na rzecz inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej na mocy umowy zawartej z Operatorem Programu Grantowego Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Zajęcia odbywają się w sali świetlicowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle przy ulicy W.Pola 9.

Poniżej zamieszczamy planowane  terminy spotkań .

Terminy spotkań  w ramach projektu „AKTYWNI RAZEM”

- 1.08.2018 r. konsultacje indywidualne – 4 godz. Szkoła Podstawowa nr 4. Godz. 14.00 do 18.00.

- 08.08.2018 r. konsultacje indywidualne – 4 godz. Sz.P. nr 4 Godz. 16.00 do 20.00 .

- 11.08.2018 r. spotkanie grupowe z psychologiem – 2 godz. godz. 12.00 (Park linowy – sobota)

- 24.08.2018 r. spotkanie grupowe  z psychologiem – 2 godz. godz. 16.00 Sz.P. nr 4. (piątek) oraz konsultacje indywidualne po zajęciach grupowych ( 1 godz. psycholog + 1 godz. pedagog).

- 28.08.2018 r. spotkanie grupowe z psychologiem – 2 godz. godz. 16.00 Sz. P. nr 4.(wtorek)

- 04.09.2018r. spotkanie grupowe z pedagogiem – 2 godz. godz. 17.00  Sz.P. nr 4 (wtorek)

- 14.09.2018. spotkanie grupowe z psychologiem – 2 godz. godz. 17.00 Sz.P. nr 4 (piątek)

- 18. 09.2018r. spotkanie grupowe z pedagogiem -2 godz. godz. 17.00 Sz.P. nr 4 (wtorek)

- 25.09.2018 r. spotkanie grupowe z pedagogiem – 2 godz. godz. 17.00 Sz.P. nr 4. (wtorek)

- 28.09.2018 r. spotkanie grupowe zakończenie projektu. 1 godz. (piątek).

                                                                                                         Asystent  Koordynatora

                                                                                                         Wiesława Przybyłowska

eu