Zapraszamy

na kolejne spotkanie Stowarzyszenia 2 lutego 2018 roku o godzinie 1700 . Spotykamy się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.