Zapraszamy !

Na kolejne spotkanie Stowarzyszenia w dniu 22 września 2017 r. Spotykamy się o godzinie 17.00 w lokalu przy ulicy W.Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.