Komunikat!

Stowarzyszenie organizuje w najbliższą sobotę 02.09.2017r.wyjazd do Krosna oraz Bóbrki w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia - zwiedzamy obiekty muzealne w formie zorganizowanej wycieczki" zgodnie z Umową nr RS-II.526.3.2017 zawartą w dniu 12 maja 2017r. z Powiatem Jasielskim . Odjeżdżamy o godzinie 8.00 z przystanku przy ulicy Dworcowej ,obok Zespołu Szkół Zawodowych , autokar będzie podstawiony o godzinie 7.45. Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie ), emeryci  zaś legitymacji  uprawniającej do zniżek.                                                                                                                              Program wyjazdu :                                                                                                                                 - Zbiórka godz. 7.45  ulica Dworcowa , odjazd  o godzinie 8.00. do Krosna .

.- Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła rozpoczynamy o godzinie 10.00.

 - Wyjazd do Bóbrki - obiad godz. 13.15.  

 - Zwiedzanie Muzeum Nafty i Gazu w Bóbrce rozpoczynamy o godz.14.30.  

 - Planowany powrót do Jasła o godzinie 18.00.

Zarząd Stowarzyszenia.                                                                          -