KONDOLENCJEr1

Koleżankom Krystynie Chrobak i Alicji Stygar wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty składają Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" .

rr2