ZAPRASZAMY !

W dniu 4 listopada o godzinie 1700  zapraszamy na prezentację zatytułowaną "Greckie Meteory - klasztory zawieszone w powietrzu" która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy W.Pola 9 .Na  prezentację zaprasza podróżnik pan Lech Polak ,który przedstawi relację z podróży po Grecji. Spotykamy się o godzinie 1650 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4.

Prelekcja jest organizowana w ramach zadania publicznego realizowanego zgodnie z umową zawartą z Miastem Jasło.

Zarząd Stowarzyszenia.