KOMUNIKAT PCPR JASŁO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że  wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Modułu I Programu będą przyjmowane w terminie od dnia 01.06.2016 r. do dnia 30.08.2016 r. w siedzibie PCPRu w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 18.

Formularze  wniosków znajdują się na stronie internetowej jednostki www.pcprjaslo.info w zakładce  /PFRON - wnioski do pobrania/.

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” - Moduł I udzielają pracownicy PCPR  pod numerem telefonu 13 44 834 40.

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. w zakładce: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

Beata Rak

Dyrektor PCPR 
w Jaśle