logo

PCPR - KOMUNIKAT z dnia 21.04.2016 r.

Komunikat   z  dnia 21 kwietnia 2016 r.
UWAGA !
 
Informuję, że dnia 27 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków dot. dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych powołanej przez Zarząd Powiatu w Jaśle.

Beata Rak

Dyrektor PCPR
w Jaśle

eu