INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle  pismem nr PŚ.430.8.7.2016RM informuje ,że poradnictwo specjalistyczne  prowadzone w Centrum Profilaktyki , Terapii i Wsparcia Rodzin mieszczącego się  przy ulicy Floriańskiej 8A . w roku 2016 będzie prowadzone w zakresie : 

- poradnictwo psychologiczne,

- mediacje,

- poradnictwo prawne,

- poradnictwo dla rodzin w kryzysie oraz terapia rodzin,

 Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania  z proponowanego wsparcia ,które prowadzone będą w oparciu o niżej przedstawiony harmonogram: 

MOPS-Harmonogram