Najbliższe spotkanie Stowarzyszenia planujemy na dzień 11.09.2015 r. o godzinie 1700  w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

Zapraszamy 

Zarząd Stowarzyszenia.