W dniu 13.06.2015 r. w Stróżach odbędzie się kolejna już XVIII Letnia Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej organizowana przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Zawody odbędą się na stadionie sportowym KS Kolejarz ,a w przypadku złej pogody na obiektach Hipoterapii w Stróżach . Osoby biorące udział w rywalizacji sportowej prosimy zaopatrzyć się w obuwie sportowe.

ZAPRASZAMY.

Szczegóły:

 

REGULAMIN XVIII LETNIEJ ZINTEGROWANEJ  SPARTAKIADY 

DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

STRÓŻE 13.06.2015 r.

          I.                 ORGANIZATOR

 1.        Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.
 2.        Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stróżach.
 3.        Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
 4.        Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
 5.       

II.     CELE

1.    Integracja uczestników ze środowiskiem a także podniesienia własnej  samooceny, dzięki  uczestnictwu w konkurencjach sportowych.

2.   Zapewnienie   młodzieży   niepełnosprawnej   możliwości spotkania się oraz   uczestnictwa i przeżywania radości we współzawodnictwie sportowym oraz zabawie integracyjnej

  3.    Propagowanie formy rehabilitacji poprzez sport oraz spotkanie integracyjne

         III.    TERMIN  I  MIEJSCE

 1. Zawody rozpoczną się w dniu 13 czerwca o godzinie 11.15  nastadionie sportowym KSKolejarz.
  W przypadku złej pogody zawody odbędą się na Obiektach Hipoterapii w  Stróżach.
 2. Reprezentacje WTZ – ów winny zgłosić się w dniu otwarcia o godz. 11.00 do organizatorów  na stadionie KS Kolejarz lub Obiektach Hipoterapii w celu rejestracji uczestników spartakiady.

            IV.   UCZESTNICTWO

 1.        W Spartakiadzie biorą udział uczestnicy WTZ – ów i innych organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne z terenu małopolski.

            V.     KONKURENCJE  SPORTOWE

 Indywidualne:

 1.        Piłeczką do kółeczka  -dziewczyny ( max 3 dziewczyny z warsztatu)
 2.        Pchnięcie kulą – chłopcy ( max 3 chłopców z warsztatu)
 3.        Spacer kelnera– chłopcy ( max 3   chłopców z warsztatu)
 4.        Krykiet– dziewczyny ( max 3  dziewczyny z warsztatu)

Drużynowe :

 1.         Przeciąganie liny (6 osób)- (losowanie –system pucharowy, do konkurencji przystępują Warsztaty posiadające wymaganą liczbę uczestników)
 2.        Tor z przeszkodami  (5 osób)- drużyny (chłopcy, dziewczęta lub mieszane)
 3.        Konkurs rzutów karnych – drużyna  4 zawodników + bramkarz (losowanie-system pucharowy dopuszczalne drużyny mieszane)

OCENA  WYNIKÓW  I  NAGRODY

 

1.  Oceny wyników dokonają nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół    Zawodowych
w Bobowej.

2.   Warsztaty biorące udział w Spartakiadzie w miarę posiadanych środków
otrzymają  nagrody rzeczowe.

3 .  Organizacja która wcześniej opuści spartakiadę nie otrzymuje przewidywanych nagród.