ZAPRASZAMY na kolejne spotkanie Stowarzyszenia w dniu 24.04.2015 r. o godzinie 17-tej w Biurze CIW - Jasło , ul. PCK 2. /Panorama / .Ze względu na konieczność omówienia spraw związanych z planowaną wycieczką Zamość - Sandomierz  prosimy o obecność na spotkaniu . 

Zarząd Stowarzyszenia.