PDF Drukuj Email

 alt                                                                alt

OGŁOSZENIE

Informuję, że w 2015 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, modułu I -  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, będą realizowane następujące formy wsparcia:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane  w terminie od 7 kwietnia do 30 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Rynek 18, pokój nr 18, w godzinach: poniedziałek: od 07:30 do 17:00; wtorek - piątek: od 07:30 do 15:30; tel. 13 44 834 40.
 

Wnioski i załączniki do pobrania w ramach modułu I :

UWAGA!!!

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację  programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 Programu, która pozwala modyfikować dokument np. „ Kierunki działań (...) ”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/kolejnych form wsparcia.

alt

Jasło, dnia 7 kwietnia 2015 r.