Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w dniu 12 lutego br. podjął uchwałę nr 23/2015 w sprawie podziału środków Funduszu na 2015 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji . Powiat jasielski otrzymał ogółem kwotę  1.646.998 zł. w tym środki przeznaczone  na WTZ to  813.780 złotych.