logo

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

I Podkarpackie Forum Obywatelskie które odbyło się 24.09.2016 r. w Rzeszowie skupiło niemal dwustu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Podkarpaciu, wśród uczestników byli również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia . Inicjatorem i gospodarzem forum był Samorząd Województwa Podkarpackiego, oddział współpracy z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego oraz Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego.Obywatelska debata stanowiła platformę do wymiany myśli i doświadczeń  na linii organizacje społeczne - samorządy.

 

http://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/4769-obywatelska-debata-czyli-i-podkarpackie-forum-obywatelskie

eu